Национален форум за учители по Български език и литература в Троян

В хотел Троян плаза се откри обучителен семинар за учители по български език и литература за работа в обучителната платформа e-twinning. Събраха се над 60 учители, директори и експерти от Регионалните управления на образованието.

Платформата e-twinning  е разработена за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.

Дейност eTwinning стартира през 2005 година в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за  това портал.

През периода 2007 – 2013 година дейността е част от секторна програма „Коменски“ и съответно от Програмата на Европейската комисия за образование и обучение „Учене през целия живот”.  От началото на 2014 година eTwinning е част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”.

Днес първите доклади представиха на учителите работата в платформата, възможностите за съвместни проекти с учители от целия Европейски съюз, инструментите на онлайн-сътрудничеството.

Особен интерес предизвика презентацията на Валентина Маринова, един от 12-те  e-twinning посланици в България, която демонстрира възможностите за повишаване квалификацията на учителите, които платформата предлага.

Валентина Маринова е учител в троянското СУ „Васил Левски“; тази година бе отличена с наградата на община Троян за   приноса й в развитието на образованието в общината чрез въвеждането на иновативни педагогически практики, включително разработката и реализацията на редица образователни проекти по национални и международни програми, удостоени с национален и европейски знак за качество (eTwinning проекти и проекти по „Еразъм плюс“ с международно партньорство).

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button