Недостроените крила на поликлиниката в Троян ще бъдат завършени. По улица „Хан Аспарух започва вторият етап на ВиК канализацията

Започват ремонтни дейности и по транспортната алея на "Къпинчо"

Недостроените крила на поликлиниката в Троян ще бъдат завършени
Ул“Хан Аспарух“

По време на предпоследното заседание преди новия избор за Общински съветници през месец Октомври бе разгледана точката за Частична актуализация на бюджета и поименните списъци за капиталови разходи и текущ ремонт за 2019 г. г. Кметът Михайлова представи на Общинските съветници  какво се очаква за актуализиране. Единият много необходим разход е ремонт на ВиК канализацията по ул“Хан Аспарух“.  Тя  предложи средствата от Новото кръгово на АИР-а, които ще останат заради неустойки поради закъснение на срока за пускане на обекта, да бъдат прехвърлени за наложителния ремонт на ул.“Аспарух“, която е в много лошо състояние. Първият етап на ремонта е свършен, въпреки че  продължават някои места да се наводняват. И затова целта е да се  ремонтира цялата улица от  край до край.

Недостроените крила на поликлиниката в Троян ще бъдат завършени
Вдясно – недосторените А и Б блокове на МБАЛ Троян

Другото предложение е породено от поканата от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ да подаде предложение за финансиране на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства. Като в бъдеще се предвижда да  се надгражда с така необходимите звена за долекуване и за продължително лечение. Тя предложи да се продължи работа по недовършените  блок А, Б и Г на Поликлиника в гр.Троян –  като заедно с това решим проблем на възрастните и хората с увреждания. Финансовите средства по програмата няма да достигнат и затова предложи да се дофинансира от бюджета. От днес, понеделник, 29.07,  Община Троян започва заедно с проектантския екип по работно проектиране на сградата. 

Недостроената поликлиника е част от МБАЛ“Д-р Георги Стоев – Шварц“. Сградата на болницата е еднокорпусна и двуетажна при построяването й през 1953г. В последствие е надстрояван трети етаж, а през 1988г. е изградена пристройка, след което добива сегашния си вид на трикорпусно, триетажно тяло, където са обособени отделните болнични отделения. Правени са поетапни частични ремонти в стаите и кабинетите, като в интериорно отношение са постигнати добри резултати, които покриват съвременните критерии за болнични заведения. Строителството на недовършени блок А, Б и Г на поликлиниката са  замразено през 1993 г. Бъдещото използване на тази сграда е неясно. Но остава недовършена цели 30 години.   Да се надяваме, че ще бъде завършена и хората с увреждания ще се почустват специални

Недостроените крила на поликлиниката в Троян ще бъдат завършени
Транспортната алея в парк“Къпинчо“

Също така бе предложено да се вложат средства за  реновиране на транспортната алея на Къпинчо. Това всъщност е шосето , което води към Туристическия дом. В проекта е включен само ремонт на алеята без улично осветление.  Кметът на Община Троян Донка Михайлова обясни, че ще има отделен проект за осветлението и на следващото заседание ще бъде предложено за гласуване.

 

С 26 гласа и един въздържал се Общинските съветници приеха промяната за Частична актуализация на бюджета и поименните списъци за капиталови разходи и текущ ремонт за 2019 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button