Нов модерен 16-срезов компютърен томограф в Ловешката болница

Към „Медицински център-Ловеч“ ЕООД работи нов модерен 16-срезов компютърен томограф /скенер/, производство на General Elektric Healfcare. Апаратът е комплектован с последен модел триглав инжектор на немската фирма Ulrich Medical.

Апаратурата е снабдена с отличен софтуер и хардуер, намаляващи лъчението и времето за изследване. Позволява по-прецизна, детайлна и качествена диагностика.

Възможни са нативни и контрастни изследвания на глава, гръден кош, гръбначен стълб, корем и крайници.

Апаратурата обслужва пациенти на МБАЛ-Ловеч, вкл и от приемно-спешно отделение, от доболнична помощ с направления по Здравна каса, както и платени изследвания по желание на клиента по ценоразпис, утвърден от Изпълнителен Директор МБАЛ „Проф. д-р П.Стоянов“ -гр.Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button