Община Троян – домакин на участници от 6 държави по изпълнението на проект УРБАКТ III

В периода 1-4 юли Община Троян  е домакин на 20 души от Румъния, Гърция, Италия, Франция, Белгия и Португалия, които ще бъдат у нас в изпълнение на подписаното споразумение за съвместен проект, финансиран по програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III.

На гостите  направи  най-силно впечатление  работата в Детска млечна кухня и високия дял на разходите, които Община Троян поема за поевтиняването на храненето в детската кухня, ясли, детски градини и училищните столове – над 50%.

Ние пък се учим от тях как в собствена овощна градина и оранжерия да отглеждаме екологично чисти плодове и зеленчуци за храненето на децата , споделя в социалната мрежа Фейсбук , кметът на Община Троян Донка Михайлова

Припомняме, че УРБАКТ III 2014-2020 е една от програмите на ЕС за сътрудничество, целяща обмяната на опит и познания между Европейските местни власти в сферата на устойчивото интегрирано градско развитие. В рамките на специфични мрежи, партньорите са поканени съвместно да разработват прагматични решения на основни градски проблеми и предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични решения. УРБАКТ е преди всичко програма за изграждане на капацитет, адресирайки следните потребности: капацитет за прилагане на политики, изпълнение на политики и изграждане и трансфер на познания. 

Община Троян продължава да черпи ценен опит от страните- партньори по темата за здравословното хранене на децата. Неотдавна Община Троян започна работа по разработването на система за собствено производство на зеленчуци и плодове за доставяне на пресни биопродукти за децата и учениците на територията на общината – правилна стъпка към постигане на стремежа за осигуряване на по-добра жизнена среда в общината.

Партньорите на Община Троян ще посетят кухнята-майка в ДГ „Буковец“, където ще разговарят с технолозите Людмила Вълевска и Надежда Терзийска, новата овощна градина, ще проведат среща с кмета на Община Троян. Програмата за визитата предвижда още дискусии по темите за Образователни микро-добри практики, а основен акцент ще бъде уъркшоп, свързан с обществените поръчки. 

Проектът е с продължителност до 2020 г. Финансирането на посещението е за сметка на проекта. 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button