Розалина Русенова – външен експерт към Националния инспекторат по образованието

Временно се завръща като директор на СУ "Васил Левски"

Розалина Русенова - външен експерт към Националния инспекторат по образованието
Удостоверението за външен експерт
Снимка: Розалина Русенова

В изпълнение на Закона за предучилищното и училищно образование през 2018 г. бе създаден Националният инспекторат по образование, а през учебната 2018/2019 г. бе проведено обучение за външни инспектори в две фази, като всяка от фазите завърши с изпит. Участниците изпълниха практически задачи от инспекционните дейности. Успешно завършиха обучението 223 участници, между които и Розалина Русенова – директор на СУ „Васил Левски“-Троян и зам.-кмет за една година в Община Троян. Освен нея се обучаваше и преподавателят от Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф“ – Ловеч Иво Райнов.
Днес в Актовата зала на 35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София бяха ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧЕНИ  УДОСТОВЕРЕНИЯТА НА ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ.

На церемонията присъстваха и отправиха приветствия представители на ръководството на Министерството на образованието и науката в лицето на зам.-министър Таня Михайлова, началници на Регионални управления на МОН,  представители на ръководствата на всички синдикални организации в сферата на образованието – Янка Такева, Юлиян Петров, Стефанка Балева, Диян Стаматов и др. Бе подчертано незаменимото участие на външните инспектори в процеса по оценка на качеството на образованието, предоставяно от детските градини и училищата

От 4.07.2019 година Розалина Русенова отново пое кормилото на СУ „Васил Левски“, Троян. Нека напомним, че тя си бе взела едногодишен неплатен отпуск от най-голямото  троянско училище, за да стане заместник-кмет и да помага в подготовката на 150-годишния юбилей на града.   Благодарение на нея много проекти и идеи се осъществиха.

По този повод се свързахме с  г-жа Русенова да ни разкаже за плановете си отсега нататък.   Тя сподели, че  има годините и необходимия трудов стаж,  за да си вземе заслужената почивка.  Междувременно  ще тъче на два стана, както се  изрази тя. Ще управлява школото и ще помага в Общината, за да се довършат задачите, поети по време на едногодишния ѝ мандат като зам.-кмет, защото  ресорът „Образование, култура, спорт, социална и здравна политика и работа с младите хора“ е доста тежък.

Попитахме я има ли представа кой ще бъде  на нейното място в СУ „Васил Левски“ след пенсионирането й.  „Има доста желаещи, но конкурс за директор ще има може би чак след изборите“, каза тя.  „Надявам се да бъде избран  най-добрият“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button