За Ловешка област са одобрени 12 проекта на предприемачи общо за над 2,8 милиона лева. Два са за Троян

Към 26 юни 2019 г. област Ловеч може да се похвали с нови 12 /дванадесет/ проекта на предприемачи. Проектите се изпълняват от стартиращи и нови фирми по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и са финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Това се случи и благодарение на активността на Областен информационен център – Ловеч, който активно и ефективно популяризира процедурата и условията за кандидатстване чрез своите информационни канали, в нарочни срещи по места и разбира се в множество разговори с потенциални бенефициенти. Общата стойност на тези 12 проекта е 2 862 853,97 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 290 283,19 лв. , в т.ч. финансиране от Европейският фонд за регионално развитие – 1 946 740,71 лв. и национално финансиране – 343 542,48 лв. Собственото финансиране, което предприемачите осигуряват е в размер на 572 570,78 лв. Десет проекта се изпълняват на територията на община Ловеч и са на обща стойност 2 363 053,97 лв., а останалите два на територията на община Троян с обща стойност – 499 800 лв. Интересни, креативни и иновативни са идеите на предприемачите, претворени в дейности по проектите. От развиване на научно-изследователска и развойна дейност, производство на мехатронни модули за изграждане на стаи-загадка, създаване на електронни устройства и детайли, ново предприятие за производство на луксозни полимерни осветителни тела, през създаване на нови аудио-визуални продукти, емоционално съдържание на рекламите и продуктовото позициониране, нови телевизионни предавания и канали, уеб-сайтове за намиране на партньори и портали – търсачки за бизнес идеи, до креативни детски забавачници и събитийно-организиране ще финансира Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ в област Ловеч в периода май 2019 – декември 2020 г.
Областен информационен център Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button