Бившата резиденция „Капинчо“ има нов собственик

„Ъпдейт – 1“ ЕООД, гр. София, е новият собственик на бившата резиденция в м. Капинчо

Софийската фирма „Ъпдейт – 1“ ЕООД, гр. София, с управител ЯКОСЛАВ ДАНИЕЛОВ КАПСЪЗОВ е новият собственик на бившата резиденция „Капинчо“, след проведен публичен търг за продажба на имота и сградите в него. Инвестиционните намерения на купувача са бившата резиденция да бъде превърната в хотел. Фирмата няма други инвестиции в общината до момента. 

Припомняме, че с решение 551/26.10.2017 г. Общински съвет-Троян възложи на Кмета на Община Троян да организира и проведе публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 73198.140.33, с площ от 9557 кв. м., заедно със застроените в имота масивна двуетажна сграда с площ от 530 кв. м. и масивна едноетажна сграда с площ от 194 кв. м. по кадастралната карта на гр. Троян, м. Капинчо (бивша Резиденция), при начална тръжна цена в размер на 305 410 лв. 

В изпълнение на това Решение, Общинска администрация обяви общо три търга, съответно на 29.11.2017 г., 28.02.2018 г. и на 23.10.2018 г. За първата обявена дата имаше проявен интерес към имота, като бяха закупени пет тръжни документации за участие, но оферта не беше подадена. За следващите обявени дати не бяха закупени тръжни документации. Предвид това, Общински съвет-Троян със свое решение №828/ 29.11.2018 г. намали с 20 % началната тръжна цена за продажба и същата беше определена в размер на 244 328 лв. 

В изпълнение на това решение бе проведен търг за продажба на имота, който се състоя на 03.07.2019 г. Подадена беше една оферта и участникът е определен за спечелил търга при начална тръжна цена 244 328 лв. 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button