Кандидати за съдебни заседатели могат да подават документи до 26.08

Уведомяваме Ви, че крайният срок за подаване на документи за кандидатстване за съдебен заседател е удължен до 26.08.2019 г. включително.

 

Необходимата информация и образците на документите са на разположение в Общински съвет – Троян, сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6, както и на интернет страницата на Общински съвет – Троян, www.obs.troyan.bg и интернет страница на Община Троян, www.troyan.bg.

 

ИНЖ. ПЕТКО ПЕНКОВ /П/
Председател на ОбС – Троян

Related Articles

Back to top button