Ограничения за движение на ППС през Беклемето в почивните дни

Заповед № 988 / 13.08.2019 г. относно забрана движението на ППС

На 24 и 25-ти август 2019 година(събота и неделя) на Беклемето ще се проведат ХХVI – Национален събор-надпяване на пенсионерите „Беклемето – 2019“ и Национална пчеларска среща „Север-юг“.

В тази връзка наа основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с тези мероприятия зам.кмет Ангел Ангелов забранява  движението на ППС в района на туристически комплекс „Беклемето“, за времето от 07.00 часа на 24.08.2019 г. до 17.00 часа на 25.08.2019 г.

Движението на ППС с посетители на почивните бази да се осъществява по маршрут оказан от контролните органи и обозначен с указателни табели. Собствениците на обособените търговски и увеселителни обекти, търговците на пчелни продукти и аксесоари да се придвижват с повишено внимание в комплекса и след указания на контролните органи.

В Заповедта се казва още: „Да не се допуска паркирането на превозни средства по банкети и свободни площи около обособените маршрути за придвижване на спешна помощ, пожарна и полиция.“

Свободните площи, около хотел „Сима“ и ски-писта „Сима“ – местността „Карцов бук“  ще бъдат обособени за паркинг на МПС. Същите  могат да се паркират едностранно и на пътното платно от хотел „Сима“ посока хотел „Виа Траяна“ в рамките на обозначената зона, при стриктно спазване правилата за движение.

Също така  ще бъде обособен паркинг в района на комплекса, в близост до мероприятието за хора инвалиди – с нарушени двигателни способности.

Контрол по изпълнението на Заповедта  е възложена  на Началника на РУ  – Троян.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д.Кмет на Община Троян,

съгласно Заповед № 933 / 31.08.2019 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button