Психопатите нямат чувства

По повод на трагичния случай с жестокото убийство на детенцето в с. Сотиря

Психопатите нямат чувства
Книгата на проф. д-р Минко Хаджийски в , която точно е обяснен случаят с убиеца от с.Сотиря

Автор: проф. д-р Минко Стоев Хаджийски

Минко Хаджийски е роден в гр. Троян. Завършил е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Работил е 19 години в системата на затворите. Доцент е по психология на дейността в катедра „Психология“ към Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“.
Консултант в Център за психическо здраве в гр. Варна, Дневен център за деца с увреждания – Велико Търново и Център за психологическо консултиране „Алма“ – Велико Търново.
Има много издадени книги в сферата на психологията:

Теория и практика на психологическото консултиране
Психопатията в полето на юридическата психология
Психологическо консултиране в пенитенциарната практика
Консултативна психология
Психологическо консултиране
Основи на психотерапията
Компендиум по психопатология

По повод на трагичния случай с жестокото убийство на детенцето в с. Сотиря, искам да припомня моето отдавнашно настояване да се изследват възможно повече затворници / и задържани под стража/ за ПСИХОПАТИЯ. Именно става въпрос за „старата“, наричана някога, преди век и половина „moral insanity“ морална лудост психопатия, за която се изказа д-р Л. Канов и която днес е забравена или заменена от Антисоциално личностно разстройство в МКБ-10 от психиатрите, за психолозите малко позната, а за останалите негативна стигма за „особен характер“. Чувам и разни екзотични глупости за химическо кастриране на извършителите на подобни сексуални престъпления. За психопатите това не е решение, защото там подтикът не е сексуален, а въпрос на липса на ЧУВСТВА…на любов, емпатия, на страх или угризение….Преглед на причините съм направил в книжката си, както и на прилаганите методи за диагностика. Готов съм да съдействам за адаптирането на инструмента / стандартизираното интервю/ на Р. Хеър, който любезно ми беше предоставен от доц.д-р Вл. Велинов. А колкото до това, че психопатите са непоправими, съм напълно съгласен с доктора. И тъкмо за това истинските психопати /дори успешните/ трябва да се знаят или поне част от тях……..
ПП. Колегите психолози да не злоупотребяват с „тежкото детство“…като обяснение за престъпното насилие!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button