Троянски учители в Италия

Първата мобилност по проект „ICT@School“ във Флоренция, Италия

От 19 до 24 август 2019 год. двама учители от СУ „Васил Левски“ (Троян) – Атанаска Христова и Валентина Маринова – взеха участие в квалификационен курс „Introduction to Coding and Robotics with Arduino“. Той се проведе в EUROPASS Teacher Academy, Италия, с обучител Lorenzo Gaspari . В курса взеха участие учители от България, Унгария, Испания и Швейцария.

Основните цели на курса бяха: запознаване с езика за програмиране C++ и възможностите на Arduino платките; представяне на практически идеи за включване на кодирането и роботиката в ежедневната работа с ученици; повишаване на дигиталните и езикови компетентности на учителите.

Дейностите, които се реализираха по време на квалификационния курс:

– Представяне на участниците и училищата, в които работят;

– Инсталиране на необходимите за провеждане на ползотворна и успешна работа по време на обучението софтуерни продукти

https://www.arduino.cc/

– Запознаване с Arduino UNO и програмния език с общо предназначение C++;

– Разработване на проекти с LED светлини, мотори и др. , програмиране на C++;

– Работиха в екип – роботизирана ръка, робоколичка, състезание;

– Споделяне на практически идеи за включване на кодирането и роботиката в работата с ученици от начален етап.

Какво е Arduino UNO и програмния език C++ и какво можем да правим с тях ?

Arduino е микроконтролерна платка. Тя е програмируема и към нея могат да се свързват допълнителни платки, сензори, мотори, светлини, LCD и OLED екрани и др. Arduino UNO е една добра база за множество и разнообразни проекти, които съчетават програмиране с настройване на реална електроника. Разработването на проекти с Arduino UNO представя по практичен начин как взаимодействат хардуер и софтуер.

C++ е програмен език с общо предназначение. Той е създаден от Бярне Строуструп, като работата по проекта започва през 1979 г., а първата публична версия на езика е публикувана през 1985 г. Името на C++ е свързано с принципите около който Строуструп е изградил своя език. Той взел за основа езика „С“ и се опитва да добави в него концепцията за класове. Така се ражда проекта „C с класове“.

В програмата на квалификационния курс екипът на EUROPASS Teacher Academy беше включил културна и историческа обиколка на Флоренция и посещение на Пиза.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button