В Троянска община текат усилени ремонти по Общинските и републиканските пътища

АПИ довършва критичния път през селата с. Борима, Старо село

В Троянска община текат усилени ремонти по Общинските и републиканските пътища
Орешак

Продължават дейностите по извършване на текущ ремонт на пътната мрежа в Община Троян. В момента се асфалтира в участъка от път III-357 (началото на село Орешак) – 300 метра в посока с. Черни Осъм. Изпълнител на обществената поръчка е “Виастрой” АД, Ловеч.

Община Троян разреши дългогодишен инфраструктурен проблем, като реализира очакван от живущите на улица „Дойранска епопея“ ремонт. Обектът беше реализиран в изпълнение на дейностите на договор с предмет „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2018 и 2019 г.“ от фирмата изпълнител „Микра КМ“ ЕООД, гр. Ботевград. Доставени и положени бяха бетонови бордюри и 300 м2 асфалтобетон за тротоари. Положена беше общо 390 м2 настилка на уличното платно. Припомняме, че улицата е с нова канализация,  водопровод и улично осветление.

Предвидено е фрезоване на асфалтовата настилка от двете страни на пътя, профилиране и преасфалтиране с асфалтова смес с дебелина 4 см., след което фирмата ще продължи работа по общински път Добродан-Врабево, Калейца и мах. Миленча в с. Черни Осъм.

В Троянска община текат усилени ремонти по Общинските и републиканските пътища
Пътя с.Старо село – Голяма Желязна

В момента  служители на Агенция Пътна инфракструктура  довършват ремонтните дейности по пътя водещ към язовир Сопот, преминаващ през селата Дълбок дол, Борима , Голяма Желязна и Старо село. По информация  от  кметицата на с.Старо село в момента Агенцията за пътна инфракструктура е спряла ремонтите в  критичната отсечка  Старо Село – Голяма Желязна. Върнали към другото троянско село Борима. Причината – недостиг на средства. Тук е момента да попитаме кой трябва да ги осигури тези финансии?

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close