Забраниха окончателно достъп на хора в района на ТП ДЛС“Русалка „

Забраниха окончателно достъп на хора в района на ТП ДЛС"Русалка "
ДЛС „Черни Осъм“

ТП ДЛС „Русалка” обявява, че съгласно Заповед № РД 11-1706 от 19.08.2019г. на БАБХ и Заповед № РДГ 08-3-354 от 20.08.2019г., горските територии в района на дейност на ТП ДЛС „Русалка” и държавен ловностопански район Черни Осъм са определени за инфектирана зона от Африканска чума по свинете (АЧС).
С цел предотвратяване и ликвидиране на болестта, се забранява достъпа до горските територии на всички лица, с изключение на служители пряко свързани с претърсване за трупове на дива свиня, както и на лица пряко свързани с мерките за биосигурност.

инж. Добромир Нейков

директор на ТП ДПС „Русалка“

Забраниха окончателно достъп на хора в района на ТП ДЛС"Русалка "
Забраниха окончателно достъп на хора в района на ТП ДЛС“Русалка „

ДЛС „Русалка” е разделено на два стопански участъка – „Острец” и „Видима”. В горскостопанско отношение ДЛС „Русалка” се числи към РДГ гр. Ловеч.
ДЛС „Русалка” е разположена в Мизийската горскорастителна област – подобляст Северна България. То включва част от северните склонове на Троянско-Калоферския дял на Централна Стара планина и южните части на Предбалкана
Релефът на станцията е с ясно изразен планински характер. От главното било на Стара планина – връх Зелениковец – връх Русалка (Марагидик) – връх Юрушки грамади – връх Ботев – връх Жълтец на север се спускат множество стръмни до непристъпни в горната си част била. По – важни от тези била са Зелениковско било – започва от връх Зелениковец и продължава в северозападна посока – по него минава границата на ДЛС „Русалка” с ДЛС „Росица”; връх Русалка – Горен и Долен чукар – вододела между Рибна и Острешка река; връх Русалка – Драгньов преслап – Голямо и Малко седло – вододел между реките Маришница и Рибна; връх Русалка – лобно място на Цанко Дюстабанов – Острата могила – вододел между Пръскалска река и река Маришница; било Големия Осрядък – вододел между Пръскалска река и река Лява Видима; било Пещера – Бъзов дял – вододел между река Лява Видима и Стърна река; било Горни Поленици – Долни Поленици – Голямата Кръш – връх Гроба – вододел между реките Видима и Зла река; било Горни и Долни Поленици, Велики Преслап – Здравченец – Берийски трап – граница с ДГС „Черни Осъм” и ДГС „Троян” и било Черни връх – връх Ослар – граница с ДГС „Севлиево”. Сравнително малка част от територията на стопанството е с полупланински релеф.
Най – ниската точка на станцията е в долната част на отдел 53, непосредствено до река Видима – 380 м.н.в. Най – високата точка на станцията е 1500 м.н.в. (отдел192).
Най – високият връх в района е първенеца на Стара планина връх Ботев (2376 м.н.в.), който се намира извън горския фонд във високопланинските пасища.

ТД ДЛС „Русалка“

Свързани статии

Back to top button
Close