Тенденция

2,923 млн. лв са вложени за подобряване на инфраструктурата в селата

2,923 млн. лв., при 2,179 млн. лв. в предния мандат(2011 – 2015) и 0,953 лв.са вложени  за подобряване на инфраструктурата в селата на общината са вложени общов мандата на  Минко Акимов(ГЕРБ), бе съобщено и на последната пресконференция на Донка Михайлова.  Изразходените средства за ремонти по общинската пътна мрежа за периода 2015–2018 год. са в размер на 1 476,6 хил. лева.  За 2019 год.  се предвиждат да бъдат изкърпени и преасфалтирани 18 520 м2 общински пътища, да бъдат почистени 7 хил. м2 банкети.

През периода 2015-2018 година Община Троян вложи значителен ресурс от средства за подобряване на транспортната инфраструктура в града и населените места от общината. В града са подобрени 83 362 м2 улици и тротоарни настилки, като вложените средства са 1 873 хил. лева. На територията на кметствата са ремонтирани 148 444 м2 улици за 2 923,8 хил. лева. До края на 2019 г. ще бъдат ремонтирани 3 хил. м2 тротоарни настилки, изкърпени и преасфалтирани улични платна около 13 хил. м2. В населените места на общината ще бъдат положени 31 хил. м2 нови улични настилки. 

По този повод инж.Райковски  от Община Троян  съобщи как вървят  ремонтните работи в града и селата на община Троян.

Август бе  месеца в, който се извършваха ремонтни дейности в Троян и селата на Общината – Балабанско, Балканец, Бели Осъм, Горно Трапе, Орешак, Патрешко, Терзийско, Черни Осъм, Чифлик, Шипково и КК „Беклемето“.

Фирма „МИКРА КМ“ ЕООД, гр. Ботевград извърши(ва) ремонтни работи по договор от 04.06.2018 г. с предмет „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на град Троян през 2018 и 2019 г. по обособени позиция 1.Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ уличната мрежа на гр. Троян”, в зоната на ж.к. „Лъгът“, улици „Канъчка”, „Незабравка” и участък от ул. „Васил Левски” (от кръгово кръстовище при АИР до кръстовище с ул. „Васил Спасов” /ВИВАКОМ/). Общата площ на ремонтирания участък от ул. „Васил Левски“ е 2120 кв. м. с положени 251 тона асфалт. Ремонтът на участъка бе необходима мярка след реализиране на проекта за изграждане на „Малкия пазар” и след като бе направена подмяна на водопровода от ВиК оператора. За да придобие завършеност, в участъка ще бъде положена хоризонтална маркировка със светлоотразителни перли.

По улиците „Стара Планина” и „Ген. Карцов” фирма „МИРЧЕВ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД, гр. Троян извършва Ремонт тротоари и вертиална планировка“.

Задачата на фирмата е подобряване на експлоатационните показатели на тротоарни платна по описаните улици. На улица „Ген. Карцов” ще бъде реализирана тротоарна настилка с обща площ около 630 кв. м. По улица „Стара Планина” се извършва подмяна на бетоновите бордюри и ремонт на тротоарната настилка. 

„ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. София изпълнява ремонтни работи по договор с предмет Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2019 г. по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1. Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични настилки на територията на селата Балабанско, Балканец, Бели Осъм, Горно Трапе, Орешак, Патрешко, Терзийско, Черни Осъм, Чифлик, Шипково и КК „Беклемето“. Фирмата приключи работите в селата Орешак, Патрешко, Черни Осъм, Балканец, Бели Осъм и Туристически комплекс „Беклемето“. През втората седмица на месец септември усилията се насочват към ремонтни работи по улици в селата Шипково, Терзийско и Горно Трапе.

Работи се по изпълнение на договор от 21.06.2019 г. с предмет „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2019 г. по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2. Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични настилки на територията на селата Белиш, Борима, Врабево, Голяма Желязна, Гумощник, Дебнево, Добродан, Дълбок Дол, Калейца, Ломец и Старо Село”. Изпълнител на договора е фирма „ВИАГРУП“ ЕООД, гр. Плевен. Работите в селата Голяма Желязна, Старо село и Борима вече приключиха. През настоящата седмица се извършват подготвителни работи по улици в село Дълбок дол.

Фирма „ВИАЛУКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София извърши дейности по полагане на хоризонтална маркировка на територията на община Троян, с цел подобряване на пътната безопасност. За подобряване на безопасността през тъмната част на денонощието при полагането на маркировъчната боя се влагат светлоотразителни перли.

Фирма„ВИАСТРОЙ“ АД, с която Община Троян има сключен договор на стойност 240 000 лв. с ДДС, изпълни обекти: общински път с. Добродан – с. Врабево; с. Орешак – ул. „Стара планина“; с. Калейца; с. Черни Осъм – мах. Миленча. Остава да бъде изпълнен ремонт съоръжения на стойност 30 000 лева.

Фирма „ПЪТПРИБОР“ ООД изпълнени обекти: участък от общински път в с. Ломец; с. Гумощник; с. Терзийско; мах. Цоневска /Дрянско/; с. Белиш; изпълнени отделни ремонти на стойност 70 000 лв. Остава да бъде изпълнен ремонт на участък от път с. Бели Осъм – с. Чифлик.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button