Кои са членовете в Общинската избирателна комисия в Троян е вече ясно

Емил Дамянов Цветанов е председател на комисията

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения. Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Троян.

Предвид изложеното и внесените документи,  и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия назначава Общинска избирателна комисия в община Троян, област Ловеч, в състав от 13 членове, както следва:

Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Дамянов Цветанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севил Юсеинова Кабакчиева-Толева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Иванов Раев
СЕКРЕТАР: Елка Иванова Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Павлина Минкова Комитова
Дария Цочева Стоименова
Свилен Енчев Димитров
Калоян Веселинов Доков
Мая Георгиева Моновска
Мая Минкова Генкова
Милка Пенкова Трифонова
Станислав Иванов Стефанов
Никола Тодоров Василевски

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г. Може да бъде обжалвано решението пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button