Тенденция

Започва обновяването на троянската улица „Захари Зограф“

Започва дългоочакваният ремонт на  ул. „Захари Зограф“. Тази вечер, 19.09.2019 г. (четвъртък), в градинката при кръстовището на ул. „Захари Зограф“ и ул. „34-ти Троянски полк“ бе подписан договорът за изпълнение на договор за Обособена позиция 2 „Реконструкция на ул. „Захари Зограф“, находяща се в град Троян.

След изпълнението на проекта за водния цикъл ул.“Захари Стоянов“ остана с възстановена асфалтова част единствено върху разкопаните участъци, както е по правилата на Оперативна програма „Околна среда“. Най-вече поради това тя е в лошо състояние с множество мрежовидни пукнатини и деформации по пътната настилка, чупки на нивелетата и тротоарите. Бордюрите на места са потънали през годините, поради натоварване от превозни средства регулатата се е загубила.

Община Троян  предаде  проекто – предложение  в Държавен фонд Земеделие.  Целта е да  се подобри транспортната достъпност, мобилността, безопасността и условията на живот и пътуване, чрез реконструкция на двете улици. Проектът предвижда реконструкция на 3 708,16 кв. м. от ул. „Захари Зограф“ и 2119 кв. м. от тротоарите към нея и реконструкция на 5870 кв. м. от ул. „Стефан Караджа“ и 3660 кв. м. от тротоарите към нея.

Държавен фонд Земеделие одобри проекто –  предложението, което е получило 45 точки и е включено в списъка на проектните предложения за финансиране по процедурата. Одобреният размер на безвъзмездна помощ е  895 405.39  лв.

Присъстваха кметът на Община Троян, ръководството и служители на общинска администрация, ръководителят Николай Петров, както и изпълнителят на реконструкцията. Инж.Райковски от Общината обясни повече за  този ремонт.  Изпълнителят на проекта също разясни как ще се процедира.
Гражданите зададоха доста въпроси свързани най-вече с качеството на работата.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button