Фирма „Калинел“ посрещна гости

За пореден път ученици от СУ“Васил Левски“-гр.Троян, профил „Организация на хотелиерството“, посетиха най-работещото предприятие в града, Калинел ЕООД.
Поводът за посещението е Деня на предприемача. Учениците от 11 и 12 клас, заедно със своя преподавател по предприемачество-г-жа Бихрияна Брилска, бяха радушно посрещнати от ръководния екип на г-н Радевски. В изложбената зала им беше изнесена беседа на тема „Планиране и контрол във фирмата“ от Васил Столаров и Петър Лалев, а после възпитаниците на СУ“Васил Левски „посетиха няколко цеха, за да се запознаят с реалната работна среда.

Related Articles

Back to top button