Иззеха защитени препарирани екземпляри от с.Черни Осъм

РИОСВ-Плевен конфискува 11 препарирани екземпляра от 9 вида защитени животни

Това е съобщила  за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ Габриела Георгиева, главен експерт от РИОСВ-Плевен. „На 21.10.2019 година в РИОСВ-Плевен получихме анонимен сигнал, че пред къщата на жител на село Черни Осъм, Община Троян, област Ловеч по време на разтоварване на чували е изпаднала сурова одрана меча кожа. Съвместно с Районно управление на МВР – Троян извършихме проверка на място, където служителите на Районното управление иззеха меча кожа и те ще си проведат разследване по случая, а ние от РИОСВ-Плевен установихме нарушение по Закона за биологичното разнообразие, а именно препарирани екземпляри от защитени видове животни. Животните са от видовете дива котка, калугерица, скален орел, червеноклюна потапница, малък ястреб, обикновен мишелов и други“, отбеляза експертът и добави, че в момента екземплярите са на съхранение в РИОСВ-Плевен.

„Какво означава екземпляр? Съгласно Закона за биологичното разнообразие екземпляр е всяко животно или растение живо или мъртво, всяка лесно разпознаваема част от тялото или всеки продукт, който е получен от тях. Екземпляр може да бъде опашка от дива котка например, череп или само кожа“, обясни Георгиева. Тя каза още, че нарушителят е установен, съставен му е акт за административно нарушение и предстои издаване на наказателно постановление, а след като то влезе в сила животните ще бъдат предоставени най-вероятно на природонаучен музей.

„Съгласно Закона за биологичното разнообразие глобите за физическите лица са от 100 лева до 5 000 лева, а за юридически лица и еднолични търговци се налага имуществен санкция от 500 лева до 10 000 лева. Не е ясно все още каква ще бъде глобата за конкретния нарушител, тъй като тя се определя в рамките на месец от директора на РИОСВ-Плевен. Габриела Георгиева препоръча на гражданите, които открият екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв такъв, да уведомят съответната Региона инспекция по околна среда в рамките на тридневен срок.

Йоланда ПЕЛОВА

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button