Кръгла маса за развитието на туризма в Троян

Зам. министър Ирена Георгиева в Троян:  Развитието на туризма в региона е предпоставка за по-високи доходи на гражданите

На кръгла маса за развитието на туризма , инициирана Иван Миховски, член на парламентарната комисия по икономика и туризъм и кандидат за кмет на община Троян бяха обсъдени с представителите на бранша и на МТ възможностите за популяризиране и подпомагане на Общината в тази област. На срещата участва Ирена Георгиева, заместник министър на туризма. 

Благодарение на огромните усилия, които министерство на туризма  и министър Ангелкова положи в последните години, България е вече в списъка с договорености с  Федералното сдружение на здравните каси на Германия. Това открива нови перспективи и възможности за лечение и рехабилитация на немски туристи  у нас, за всички балнео и спа дестинации, обяви Георгиева. Българските центровете, които ще работят с тези каси, следва да бъдат сертифицирани по закона за туризма и разбира се да отговарят на определени критерии. Това би могло да се превърне в сигурен и постоянен източник на средства за този тип  туризъм, допълни тя.  

През територията на община Троян преминава Старопланинската балнео и СПА дестинация, която включва Шипково и Чифлик и е една от 7-те, с които министерството промотира и рекламира България на европейската карта за СПА туризъм.

Миховски коментира, че тясното сътрудничество  между общината и държавата дава възможност да се използват  ресурсите в региона по най-добрия начин. Наличието на минерални води би могло да бъде начин за привличане на инвеститори, което да доведе до разкриването на нови работни места и респективно да повиши качеството на живот на гражданите на Троян.

Като акцент в срещата беше изтъкнато и наличието на единната система за туристическа информация, която  е създадена с цел да улесни и подобри условията за работата на бизнеса и да се намали на административната тежест за собствениците на места за настаняване. 

Иван Миховски беше категоричен, че сектор Туризъм е основен приоритет в програмата му за управление и Троян има всички предпоставки да бъде една от конкурентните дестинации у нас.  Той сподели още, че в последните години развитието на региона в тази посока е замряло и трябва да се положат доста усилия и да се търси подкрепа от правителството, за да може Троян да възвърне блясъка си и да разкрие туристическия си потенциал. 

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button