Съобщение до управители / собственици на местата за настаняване в община Троян

Съгласно изискванията на Заключителните разпоредби на Наредба за Националния туристически регистър и внедрената Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), в срок до 15 ноември 2019 г., лицата които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация за актуалния им електронен адрес до категоризиращия ги орган, във формат, определен от министъра на туризма. Подаване на актуалния електронен адрес може да стане:

1. на гише в Общинската администрация (ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ТРОЯН – ЕТ 1.);

2. по електронна поща mayor@troyan.bg с квалифициран електронен подпис;

3. с лицензиран пощенски оператор;

Повече информация можете да намерите в сайта на Министерство на туризма: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/uslugi-v-turizma/na-vnimanieto-na-hotelierite-s-obnarodvaneto-na-naredbata-za-nacionalniya; както и на: www.troyan.bg и www.visit.troyan.bg.

 

Община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (formuliar-za-email.docx)ИзтеглиФормуляр за имейл21 Kb

Related Articles

Back to top button