За бъдещето на малките села

Умира ли българското село?Изчезват ли неговите жители? Заличават ли се тези селища от картата на България?

Към тези въпроси се трупат и други – „Как живеят жителите на село“; „Как живеят последните селски жители“; „Това последните селски жители ли са“.

Купуването и продаването на гласове е престъпление! Платена публикация по договор КП „БСП за България“А най-труден е животът в малките села. Малко са хората, неразвита е инфраструктурата. Магазинчетата затварят, за най-необходимото трябва да се ползва личен (често чужд) транспорт.

Но всеки има нужда от подадена ръка, от подкрепа. Нещо повече – централната и особено местната власт трябва, длъжни са да полагат специални грижи за тези най-уязвими за бедност и социално изключване хора.

Затова и през последния мандат община Троян се стремеше да помогне специално на тези малки селища – на хората останали в тях и на хората, които навярно ще се върнат някой ден.

Много бяха проблемите, които обсъдиха жителите на Балабанско, Терзийско, Гумощник и Горно Трапе по време на срещите с кмета на общината Донка Михайлова и с общинските съветници от БСП Камен Спасовски, Васил Радойчевски, Владимир Хаджийски, Васил Гадевски. За изтеклия мандат за капиталови разходи и текущи ремонти в трите села бяха отделени повече от 800 000 лева (всъщност 854 505 лв.), като най-належащите дейности бяха посочени от самите кметски съвети.

Много интересни бяха предложенията и идеите на хората – да се помисли за подвижен магазин за населените места, оставащи без снабдяване; да се подобри качеството на водоснабдяване в някои махали, да продължи работата по уличната инфраструктура.

Още по-сложни са проблемите в Гумощник – пръснатите махалички, големите разстояния между отделните домове, трудният достъп до социални и административни услуги. Жителите се събраха, за да говорят и за свършеното (новоасфалтирания път и детската площадка), и за това, което очакват. Спокойно разбират, че стъпка по стъпка трябва да се надгради постигнатото, защото общинските политики за малките селища видимо са правилни.

Но духът на троянските села е жив (видно е от поддържаните домове, приветливите обществени сгради, новозакупените имоти); реализират се проекти; общината стриктно изпълнява задължението си да осигури транспорт на всеки ученик.

Идеите на самите жители, предложенията на кметските съвети, споровете и дори кавгите ще създадат политиките на следващия мандат за управление на община Троян. За тези политики в предизборната програма на г-жа Михайлова „Платформа за Троян“ се предвиждат през следващия мандат средствата за капиталови разходи в селата да нараснат до 3,2 млн. лв.

Успех!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!
Платена публикация по договор
КП „БСП за България“

Снимки: Васил РадойчевскиВ селата Балканец, Терзийско, Горно Трапе, Гумощник. В Троян – Балабанското, клуб на Пенсионера

Публикувахте от ТроянЪт – Всичко за Балкана в Неделя, 6 октомври 2019 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button