Активно обучение с помощта на ИКТ в начален етап

Четвърта среща на екипа, работещ по проект „Culture 4 Kids” по Програма „Еразъм+“

От 3. до 8. ноември 2019 год.   учителките Атанаска Христова, Валентина Маринова и Мирослава Йовчевска  от СУ „Васил Левски“ – Троян участваха в четвъртата среща на международния екип, работещ по проект „Culture 4 Kids“. В нея участваха директори и учители от Португалия, България, Ирландия, Франция, Кипър и Италия. Домакин на срещата беше училище „Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste“ – град Пеняфел. Пеняфел се намира в северната част на Португалия, близо до Proto. 

Училище „Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste“ се състои от 2 детски градини, 6 основни училища, включващи детска градина, начален и прогимназиален етап, и едно прогимназиално училище. Всички те са разположени в различни сгради, на голямо разстояние една от друга. Общият брой на учениците е около 1224. Учителите са 117. В училището има психолог и ресурсни учители, които оказват помощ и подкрепа на учителите и работят индивидуално с ученици с емоционални, поведенчески и социални проблеми. Често един учител има часове в две или повече училища. 

Най-големите проблеми за учителите в португалското училище са: формиране на положително отношение към училището, повишаване мотивацията на учениците за учене и намаляване на броя преждевременно напуснали училище. Високото ниво на безработица и социалните проблеми на семействата в района определят и по-ниски очаквания по отношение на академичните постижения и скептицизъм относно ползите от тях за бъдещето на децата. За да се справят с проблема в училището, ръководството и учителите са разработили и прилагат специална образователна програма. Тя включва иновативни методи на преподаване в часовете по математика, португалски и английски език. Разработват се и се реализират образователни проекти, чрез които учениците да усвоят ключови умения с практическа насоченост. Постоянно се обновява и обогатява материалната база на училището. Във всяка сграда има голяма училищна библиотека, в която учениците имат достъп до Интернет и могат да подготвят своите домашни. В класните стаи има мултимедиен проектор или интерактивна дъска, безплатен wi-fi, допълнителни материали и пособия. Кабинетите по химия, физика и биология са превърнати в лаборатории. 

В училище „Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste“ има строги правила. Те включват: специална система за контрол с чип-карта за всяко дете, забрана за използване на мобилни телефони от учениците и напускане двора на училището без родител (за малките ученици) и др. Децата задължително трябва да напуснат класната стая по време на двете междучасия за деня (от 10 до 10.30 ч. и от 12 до 13 ч.) и да излязат на двора или да отидат в обособените места за отдих. На всеки етаж има обособено място, където стои помощник-учител. Към него се обръщат учениците, които имат здравословен проблем, или стоят тези, които са наказани за нарушаване на дисциплината в час. 

По време на срещата по проект „Culture 4 Kids” бяха представени добри практики за активно обучение с помощта на ИКТ в начален етап в съответствие с образователната система и учебната програма на партньорите от Португалия, България, Ирландия, Франция, Кипър и Италия. Учителите от международния екип влязоха в ролята на ученици по време на работилницата по роботика. Програмираха в Scratch заедно с децата от 4 клас и тяхната учителка Паула Сантос. Учители и ученици играха заедно образователни и игри и се забавляваха.

Родителите, учениците и учителите от начален етап бяха подготвили специална изненада за гостите. По две деца от всеки клас, момиче и момче, бяха облечени в специално ушити за случая дрехи, копие на националните костюми на страните-партньори. Останалите деца бяха с дрехи в цветовете на знамето на същата страна. Малките ученици поставиха върху картата на Европа макети на културни паметници – символ на всяка страна. Нашият талисман Малкият лъв гордо застана до макета на паметника на свободата Шипка.

Следващата среща на екипа е в Неапол, Италия. Тема на срещата ще бъде „Учене извън класната стая. Паметници под закрилата на ЮНЕСКО в моята страна“.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button