Алисия Менова от НУПИ ,,Проф. Венко Колев“ Троян със специална награда от конкурс

Послучай Световния ден на детето (20 ноември) в известната Балабанова къща на град Пловдив бе открита изложба с най-добрите творби от втория Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов"

Послучай Световния ден на детето (20 ноември) в известната Балабанова къща на град Пловдив бе открита изложба с най-добрите творби от втория Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“, чийто организатор е НХГ ,,Цанко Лавренов“ с подкрепата на Министерството на културата и Община Пловдив.

Алисия Менова от НУПИ ,,Проф. Венко Колев“ Троян със специална награда от конкурсБяха раздадени и наградите на отличените деца. Специалната награда „Костадин Отонов“ с конкретна тема „Всички хора имаме сърца“ спечели Алисия Менова – ученичка от 11 клас в НУПИ ,,Проф. Венко Колев“, гр. Троян с преподавател по рекламна графика Дияна Начева. Нашето момиче се конкурира с произведенията на над петдесет ученици от българските национални художествени училища, със своя плакат то показва на света, че няма значение от коя държава сме, каква религия изповядваме и какъв език говорим. Творбата ясно заявява, че всички сме хора и в гърдите на всеки един от нас тупти сърце. По този своеобразен начин Алисия категорично печели симпатиите на компетентното жури, в което участват представители на: Министерството на културата, НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, Националната художествена академия – София и филиалът ѝ в Бургас, АМТИИ – Пловдив, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“, НГПИ „Св. Лука“, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, както и специалисти в сферата на графичния дизайн и визуалните комуникации.
,,Различията могат да обединяват“ е темата на конкурса, тя е съобразена с основни хуманитарни постулати, записани във Всеобщата декларация за правата на човека към ООН. Основа на тази декларация е важният за света и човечеството принцип, който ясно гласи: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение. Освен това няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, правния или международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това дали тази страна или територия е независима, под попечителство, несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго ограничение на суверенитета. Всички хора са равни пред закона и имат право без каквато и да е дискриминация на еднаква закрила от закона“.
Kонкурсът „Плакат – Костадин Отонов“ е насочен конкретно към учениците от специалностите „Рекламна графика“, „Графичен дизайн“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуствата към министерството на културата, като целта е да се покаже оригиналност на мисленето, цветова култура и характерна индивидуалност. Организаторите обръщат специално внимание на това как младите хора ще погледнат на света, в който живеят и растат, а също и какво посланието ще отправят към всички.
Самата Алисия Менова сподели след награждаването, че в творческото събитие са се състезавали много достойни плакати. Тя самата се е почувствала много горда и щастлива от факта, че е оценена на такова високо ниво от компетентното жури, както и че е успяла да отправи своето сърдечно послание за обединяване на човешките сърца по земята.

Тагове
Back to top button
Close