Екслузивно интервю с Донка Михайлова

Кметове и общински съветници се заклеха

Екслузивно интервю с Донка Михайлова след полагане на клетвата ще прочетете по-долу

Днес новоизбраните Кмет на Община Троян, Донка Михайлова, кметове на кметства и общински съветници положиха клетва в присъствието на Областния управител Ваня Събчева.

Екслузивно интервю с Донка Михайлова
2015

 

Веднага след като екипът на сайта публикува  първи  в интернет пространството, че  Донка Михайлова е преизбран Община Троян  за трети път , честитихме й  победата и зададохме няколко въпроса  породени от случващото се.

Г-жо Михайлова, Вие сте кмет на Община Троян вече трети мандат.  Също така сте и единственият червен кмет в област Ловеч. Честито!

–  Как се чувствате след тази кампания? Какви чувства бушуват във Вас ден след изборите? Не е тайна, че предизборната кампания бе много тежка? Кратък коментар?
–  Удовлетворена съм от подкрепата, която получих. В два мандата един кмет неизбежно предизвиква и одобрение от дейността си, и провокира неизбежни разочарование от невъзможността да удовлетвори определени интереси и да отговори на всички очаквания. Радвам се, че гражданите на общината недвусмислено показаха подкрепата си за моята работа.

–  Какво смятате, че се промени в общинската политика за целия период на Вашето осемгодишно управление? Самото Ви преизбиране показва доверие от страна на избирателите, като разбира се предполага и повишаване на очакванията от тяхна страна към кметската институция във Ваше лице.
– Мисля, че в последните осем години се промени самочувствието на повечето троянци. Макар и бавно намалява остротата на негативните демографски тенденции. Заетостта е висока.
Считам, че постигнахме добри баланси в политиките – ежегодно нарастват средствата за образование, спорт, култура, здравеопазване. Разкрихме пет нови социални услуги. Реновирахме всички училища, детски градини и културни институции в града, които се нуждаеха от по-добри условия. Подобрихме енергийната ефективност и реконструирахме всички основни публични сгради в града – Община, Съд, Прокуратура, Общинска земеделска служба, сградите на „Местни приходи“ и БКС.
Значими резултати имаме в изграждането на подземната инфраструктура. Подменихме 85% от ВиК инфраструктурата в града. Изграждаме сепарираща и компостираща инсталация, разширяваме депото за твърди битови отпадъци. Увеличихме три пъти средствата за капиталови разходи и текущ ремонт в селата. Естетизирахме градската среда.

–   Как оценявате накратко инвестиционния климат в общината?
По-благоприятен от средното за страната. Фактът, че за осем години безработицата падна от 7,2% на 4,5% го доказва. През тези осем години инвестициите в общината нараснаха чувствително. Ще дам само няколко примера – новите инвестиции в „Калинел“, „Викис хидравликс“, „Елма 13“, новите производства на „Рико стил“, впечатляващото разширение на „Копахидросистем“ и много други.
Вложихме много усилия това да се случи – поддържаме добра данъчна среда, една от малкото общини сме, които дават възможност на бизнеса да плаща такса битови отпадъци по количество, значително подобрихме инфраструктурата в бизнес – зоните, въведохме ускорен ред за административно обслужване на бизнеса, сред първите общини с въведени електронни и комплексни административни услуги сме.
–  А как виждате цялостното състояние на инфраструктурата в Общината? Не е тайна, че състоянието на инфраструктурата на града, особено пътната, както и в цялата страна не е на никак високо ниво…И какви са плановете в тази насока?
– Направено бе много. Но и остава още много работа. Основателно гражданите отправят много препоръки, често и основателни критики, по тази тема. Истината е, че потребностите са повече от възможните ресурси. Една от трите основни задачи в предизборната платформа са посветени основно на инфраструктурата. Планираме довършване на работата по отдаване на концесия на базата в Шипково и постигане на публично-частно партньорства за изграждане на „Център за отдих и рекреация с. Шипково“, реконструкция на площад „Възраждане“ в Троян, основен ремонт на Детска ясла.
Ще продължим да работим по подобряване на зелената градска среда – изграждане на парк „Лъгът“, реконструкция на парк „Къпинчо“, на градинката пред киното и градинката до Националното училище за приложни изкуства. Ще осигурим капиталова програма и програма за текущ ремонт в селата на стойност не по-малка от 3,2 млн. лв. за мандата, средства за капиталови разходи и текущ ремонт в училища и детски градини не по-малко от 600 хил. лв. за мандата. Ще реконструираме недостроената поликлиника и превръщането ѝ в Комплекс за социални дейности.
Започваме работа по Програмата за изграждане на паркинги и Програмата за водоснабдяване на малките населени места. Ще приемем програма за ремонт и реконструкция на читалищните сгради в селата и поетапното ще я изпълним. Ще обновим читалището в с. Орешак.
Работим вече върху проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“, включващ Археология, консервация и социализация на обектите от национално значение: път „Виа Траяна“; крепост „Состра“ и Римска пътна станция.
Планираме в партньорство с АПИ да реконструираме ул. „Стара планина“ – Орешак, южния вход на Троян, целия участък на път III – 357 (разклон за Лесидрен – разклон за Добродан, ул. „Васил Левски“ в участъка до „Лукойл“).

–   Троян е спортен град. Всички очакват Вие и Вашия екип да спомогне за развитието на спорта чрез Спортна зала, роулбан за боатлонистите. Ще зарадвате ли троянци през този мандат?
–  Това е част от ангажимента ми пред троянци. Ако в първия мандат обновихме образователната инфраструктура, във втория – реконструирахме културните институции в града, в третия мандат ще се концентрираме върху спортната инфраструктура.
–  Няколко думи от Ваша страна за политическия живот и климат в Троян? Какво бихте посъветвали Вашите опоненти?
–  Мисля, че в общината работят политически партии с висока степен на политическа отговорност. Общината ни винаги е давана за пример в това, че сме съумявали да вървим в една посока във важните за общината цели. Това е част от традицията, а вярвам и бъдещето ни. Много ми се иска да вярвам, че епизодичните прояви на некоректност и изборни манипулации, на които бяхме свидетели в последните два избора – Европейски и местни, са действия на отделни случайни „политици“, а не на цели партии. Троянци наказаха носителите на тези прояви и вярвам, че това е урок за тях и за партиите им.
Троянци сме свободолюбиви и почтени хора. И ние, политиците, трябва да пазим и развиваме тези ценности.
–  Какво си пожелавате като преизбран кмет за трети път?
Общината ни да постига успехите, които гражданите й заслужават.
В личен план си желая здраве, сили и добър екип, за да изпълним ангажиментите, поети пред хората.

Кратка визитка  на родената в Троян, зодия овен, Донка Михайлова. Израстнала и в семейство на учители.  Омъжена, с две дъщери. Завършила е   Висше икономическо образование от ВФСИ “Д. А. Ценов” – Свищов, специалност “Финанси и кредит”.

Дълги години е работила в неправителствения сектор, била е председател на Сдружение “Знание” в Ловеч;
От 2016 година е заместник-председател на УС на Национално сдружение на общините в Република България;
Донка Михайлова е народен представител в 40-то Народно събрание за Ловешки регион;
Експерт на Националното сдружение на общините, институт “Отворено общество”, Института по публична администрация и др.;
Член на КС на НСОРБ /мандат 2011 – 2015 г./;
Специалист в областта на социалната политика и гражданското общество;
Оценител е по оперативните програми, работи активно по процесите на планиране и програмиране за предстоящия планов период.
Кмет на Община Троян за мандат 2011-2015 г. и 2015-2019 г. Първата жена кмет на Общината. Кмет на гражданите за мандат 2015-2019 г. и три пъти определяна за Кмет на годината в категория средни общини. Номинация на Института за иновации в политиката, с която са отличени 80 европейски политици, избрани от 1000 граждани от всички страни от Европа. Заместник-председател на Националното сдружение на общините. Народен представител в 40-то Народно събрание.

В мандатите ѝ е подменена 85% от ВиК инфраструктурата в града, обновени са всички държавни и общински сгради, сградите на културната институции в Троян, голяма част от образователните институции. Три пъти са увеличени средствата за инфраструктура в

Екслузивно интервю с Донка Михайлова
2019

селата.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button