ОИЦ-Ловеч ще представи изпълнението на Оперативните програми (ОП) в област Ловеч

В периода 20 ноември – 6 декември 2019 г. Областен информационен център – Ловеч ще проведе серия от информационни срещи в общините от областта на тема „Постигнато по Оперативните програми (ОП) 2014 – 2019 г. и предстоящи възможности за 2020 г.“.    

Екипът на ОИЦ-Ловеч ще представи изпълнението на Оперативните програми (ОП) в област Ловеч и по общини за периода 2014 – 2019 г. и ще представи актуални за 2019 г. и предстоящи за 2020 г. възможности за проектно финансиране. Представени ще бъдат и възможности за кандидатстване по ОП „Околна среда 2014-2020“ във връзка с развиване на визия за Мрежата „Натура 2000“ (провеждане на 25 регионални информационни кампании) и планове за действие във връзка със защитени видове, както и нови моменти в политиката на сближаване през програмен период 2021-2027 г.  

За участие в срещите са поканени представители на общински администрации, културни и социални институции, неправителствени организации, бенефициенти по проекти, които се изпълняват в областта, в това число и представители на местен бизнес и земеделски производители.

Срещите по места ще се проведат както следва: 

20.11.2019 г.; 10:30 ч. – гр. Ловеч,                    28.11.2019 г.; 10:30 ч. –  гр.Угърчин,

22.11.2019 г.; 10:00 ч. – гр. Летница,            29.11.2019 г.; 10:30 ч. – гр. Троян,

26.11.2019 г.; 10:30 ч. – гр. Априлци,           04.12.2019 г.; 10:30 ч. – гр. Луковит, 

27.11.2019 г.; 10:30 ч. – гр. Тетевен,             06.12.2019 г.; 10:30 ч. – гр. Ябланица. 

 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button