Личните стопанства тип „заден двор“ ще бъде облекчен

От 300 до 3000 лв. се предвижда да бъде глобата

Личните стопанства тип „заден двор“ ще бъде облекчен и безплатен. Това предвиждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, публикувани за обществено обсъждане. Регистрацията ще се осъществява с представяне на нотариален акт или удостоверение за търпимост, което се издава от кметството на населеното място. Отпада изискването стопаните на лични стопанства да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). С цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 15-дневен срок да го предостави в ОДБХ.

Законодателните измененията са в следствие на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората в България. С промените се въвеждат още национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата. Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти. За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място. Това ще стане чрез въвеждане на териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари, за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. С цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на ферми, да сключват такива и със собственици на лични стопанства. Предвижда се честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура.

Малко след като земеделското министерство въведе строг лимит за броя на прасетата в „задния двор“ –  не повече от три, държавата готви солени санкции за стопаните, които отглеждат повече животни. Големи глоби ще има за всички малки и големи ферми, които нарушават правилата за отчетност, за профилактика, за предприемане на мерки при зараза и т.н. Това предвиждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, публикувани за обществено обсъждане, цитирани от Троян експрес

Ето и част от Законопроекта:

От 300 до 3000 лв. се предвижда да бъде глобата за стопанин, който отглежда животни в обект, нерегистриран по определения от закона ред. Това се отнася за домашните стопанства. За фермите санкцията ще е от 1000 до 4000 лв. Условията за регистрация са доста утежнени, макар самата тя да е безплатна. Необходимо е да се представи нотариален акт или удостоверение за търпимост, които се издават от кметството на населеното място. Отпада задължението стопаните да подават лично заявления в областната агенция по безопасност на храните. Те ще могат да подават документи в кметството.

Отказ на стопани да унищожи болни животни, ако ветеринарните власти са разпоредили това, ще се наказва с до 1000 лв. при първо нарушение и до 3000 лв. при повторно. За фирмите санкциите започват от 3000 лв. до 5000 лв. при второ провинение.

Подобни мерки за унищожаване на евентуално заразени животни трябваше да се прилагат при възникналата това лято африканска чума по свинете. Оказа се обаче, че органите на Агенцията по храните не успяха да окажат добър контрол в някои населени места в страната. Сега се предлага „възможност БАБХ да възлага на други лица изпълнението на някои от мерките при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните“, е записано в мотивите към закона. Това е съмнителна промяна, тъй като се отваря „вратичка“ мерките при заболявания да не се прилагат от ветеринари. Според мотивите обаче това „ще повиши ефективността на прилагания официален контрол“.

Глоби грозят и ветеринарните лекари. В обектите от тип заден двор лекарите са задължени да диагностицират и лекуват болните животни, както и да извършват надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните. Ако ветеринарите не изпълняват задълженията си, те ще се санкционират от 400 до 2000 лв., а при повторно нарушение – до 4000 лв.

 

Източник
Министерство на Земеделието и храните и "СЕГА"

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button