Със съдействието на Иван Миховски Обединеното училище в Дебнево вече е защитено

След проведени срещи на народния представител Иван Миховски с редица инстанции и съдействието на РУО Ловеч и лично зам.- министър Таня Михайлова бившето ОУ „Любен Каравелов“ – Дебнево в ОбУ „Иван Вазов“ няма да бъде закрито. Това съобщи в своята Фейсбук страница самият Иван Миховски.
Пътят, изминат от институциите и хората, милеещи троянските деца да са образовани, да не пътуват до общинския град, не бе лесен.

Ето и историята:
На днешното заседание на Министерския съвет бяха актуализирани списъците на средищните и защитените детски градини и училища в България. С настоящата актуализация общият брой на средищните детски градини, отделни групи в детски градини и училища в списъка за учебната 2019/2020 г., става 987 в над 660 населени места. Списъкът със защитените детски градини и училища за учебната 2019/2020 година включва общо 257 са образователни институции. Това са 71 защитени детски градини и отделни групи в детски градини, които се намират в 96 населени места на 24 области, и 161 защитени училища, разположени в 106 общини на 26 области. Поради несъответствие с критериите за защитени ДГ и училища от Списъка за 2018 година, отпадат 6 защитени детски градини и отделни групи в 6 детски градини.
Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани предложения на кметовете на общините, след решения на общинските съвети, извършени проверки от регионалните управления на образованието и на анализ на информационните карти на детските градини и училищата в страната.
Включените в Списъка образователни институции отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките учебни заведения.
В този списък бе добавено и Обединеното училище „Иван Вазов“ с адрес село Дебнево, община Троян. Освен него с такъв статут са ОУ „Васил Левски“ и детското заведение „Звънче“ в село Борима, които са от минали години.
Да припомним, че пред училищата в селата Дебнево и Врабево преди 2 години бе надвиснала огромната опасност да бъдат закрити поради недостиг на деца. Тогавашното ръководство на Община Троян бе изправено пред дилема. Кое училище да се закрие.?!
Но тогава се появи една идея на Министерството на образованието, за обединените училища. Община Троян прегърна тази идея и започна изготвяне на документите за извършване на обединяването. Трябваше да реши в кое от селата да е регистрацията на училището. Общинските съветници решиха, че ако адресът на училището е във Врабево, то обединеното училище може да бъде предложено за защитено, защото тогава ще отговаря на критериите за отстояние на повече от 20 км от общинския център. Регистрацията в случая бе най-маловажен фактор, но той обърна каруцата. Започна се една сага около този проблем. В крайна сметка регистрацията бе сменена – да е в Дебнево.
На 19.04.2017-та със заповед на министъра на образованието № РД-14-65 преобразува Основно училище „Христо Ботев“ – с. Врабево, и Основно училище „Любен Каравелов“ – с. Дебнево, в Обединено училище „Иван Вазов“ – с. Врабево, община Троян, област Ловеч, с официален адрес: ул. „Георги Димитров“ 108, и с втори различен от официалния адрес: с. Дебнево, ул. „Христо Чулев“ 26, считано от 1.07.2017 г.
През есента на 2017-та РУО Ловеч назначи за директор на обединеното училище Кремена Стойчева след конкурс. Също така бе предложена и нова професионална паралелка за прием след 7 клас. За съжаление, в продължение на 3 учебни години прием в 8 клас не бе реализиран и броят на учениците постоянно намалява.

Но пък от днес училището е защитено.
Критериите за обявяване на защитено училище са различни за различните степени на образование.
Основно училище (І-VІІ клас) става защитено, в случай че бъде закрито или преобразувано, поне десет деца ще трябва да пътуват на 20 и повече километра до най-близкото училище. От осми до десети клас училището влиза в списъка, ако най-малко 15 ученици ще пътуват на повече от 30 километра. Допълнителната субсидия за тези училища е 32 хил. лева за планински район и 29 хил. лева за останалите, като те също ще получават допълнително финансиране и за малък брой ученици.
Списъкът със защитените детски градини и защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.
Предложенията се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката. Предложенията за защитени детски градини и защитени училища трябва да съдържат мотиви за необходимостта от включването им в списъка и данни за броя на децата и учениците.
Необходимо е и да бъде посочена информация дали училището или градината съответстват на критериите, описани в постановлението.

Малко предистория:  Първото обединено училище „Иван Вазов “ в троянско е вече е факт

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button