Продължават партньорските срещи на СУ „Васил Левски“ Троян

Продължават партньорските срещи  на учители от СУ „Васил Левски“ – Троян, преподаващи в иновативните паралелки, посетиха ОУ „Юрий Гагарин“ –  Смолян.

Визитата беше във връзка с реализиране на дейностите по проект „Иновациите в действие“ и споделянето на добри педагогически практики. Домакините представиха изключително наситена и интересна програма, в която с интерес се включиха голям брой ученици. Беше посетена местната кооперативна опитна станция, където се извърши наблюдение на процеса за производство на кисело мляко. 

След това дейностите се проведоха в училището и дадоха възможност да се види работата на учениците в опитното поле и класната стая на открито. Нашите учители пък представиха интригуващи презентации за безопасна работа в интернет и за реализираните при нас дейности по проекта. Програмата продължи със „Забавно междучасие“, в което учениците рецитираха стихове, пяха, танцуваха и участваха в забавна викторина, за която наградите бяха плодове, набрани от училищното опитно поле. 

Това е втората среща между учители от двете иновативни училища – първата беше в началото на октомври, когато смолянските учители гостуваха в нашия град и се запознаха с опита и добрите практики на СУ „Васил Левски“ – Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button