Водата в Ловеч и Троян е годна за пиене

От РЗИ Ловеч обявиха, че за периода от 04.11. до 08.11.2019 г. са изследвани проби на води от води-питейни от централни водоизточници и от обществени местни водоизточници в различни населени места в област Ловеч. Според информацията на здравните власти, са взвети 13 проби води-питейни от централни водоизточници от: гр. Ловеч, с. Скобелево, гр. Троян, с. Долно Трапе, с. Балабанско, с. Балабанско – м. „Габърска”, с. Бели Осъм, с. Орешак.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите води-питейни съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Взети са и 4 проби вода от обществени местни водоизточници от: с. Славяни, с. Чифлик, с. Бели Осъм, с. Терзийско.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода от обществени местни водоизточници съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода” и не съответстват показатели „коли титър и микробно число” в:

– с. Славяни, чешма „ОФ център”: коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 72 КОЕ/см3;

– с. Чифлик, „Ловджийска чешма” до моста: коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 68 КОЕ/см3.

За установените отклонения по показатели „коли титър и микробно число” на кметовете на с. Славяни и с.Чифлик са издадени предписания за уведомяване на населението по подходящ начин, че водата от чешма „ОФ-център”, с. Славяни и чешма „Ловджийска чешма”, с.Чифлик не е годна за питейни цели, на които са извършени проверки.

в) 3 проби вода от минерални водоизточници от с. Шипково и с. Чифлик.

По изследваните микробиологични показатели пробите минерална вода съответстват на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

г) 2 проби вода от плувни басейни от: с. Бели Осъм, гр. Троян.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода от плувен басейн съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button