Започна така чакания ремонт ул. „Захари Зограф“

Днес, 7.11.2019 година дойде ред на така дълго чакания ремонт на ул. „Захари Зограф“  и затова жителите на квартала посрещнаха работниците и представителите на местната власт с китка. Всичи присъстващи си пожелаха да върви по вода ремонтът! Общинската администрация  да се пребори с разрушената пътна настилка и порутените тротоари.

Община Троян изпълнява проект №BG06RDNP001-7.001-0046 „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Бенефициент на проекта е Община Троян, като общата му стойност възлиза на 1 074 486.47 лв., от които:
Европейско съфинансиране-761 094,58 лв.;
национално съфинансиране-134 310,81 лв.;
ДДС-179 081,08 лв.

„Улиците Стефан Караджа и Захари Зограф са две улици, които са свързани с живота на много наши съграждани и със състоянието на които ние не се гордеем. Затова се радваме, че успяхме да получим подкрепата на ДФ „Земеделие“ за цялостната им реконструкция.“, каза кметът Донка Михайлова. Кметът не скри радостта си и от това, че именно в първите часове на първия работен ден от третия мандат, Община Троян започва с изграждането на улица. Тя пожела на строителя, фирмата „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, успешна работа, а на хората от квартала да имат удовлетворението от добре извършените дейности, както и търпение в неудобствата, които предстоят. 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button