Обучение за новоизбраните кметове в Троян

Обучение за новоизбраните и встъпили в длъжност кметове на населени места ще се проведе  на 15 ноември и в него ще вземат участие директори и началници на звена в администрацията и експерти, които ще запознаят кметовете с често срещани казуси в ежедневната работа. To е организирано от Община Троян.

Кметовете, които вече се запознаха с основните нормативни документи, които ще ползват в работата си, предстои да се запознаят с обслужването и административните услуги – издаване на удостоверения, работа с Актопис, работа с електронен подпис, работа с деловодна система и обмен на документи, Комплексно административно обслужване и RegiX регистри и други. По време на обучението ще бъде презентирана още информация за: правомощия и отговорности на кметовете; нотариални заверки; ще бъде разгледана темата бюджет и отговорности; одитни ангажименти. Ще бъде отделено време за запознаване с темата за общинската собственост, с основните дейности в сферата на земеделието и горите. Не на последно място ще бъде засегната темата за организиране на събития по културен календар и тяхното финансиране.

Кметствата на територията на общината ще работят и с нови електронни пощи, които може да бъдат открити на официалната интернет страница на Община Троян  в секция „Контакти“.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button