44 000 лева за ремонт на църкви в Троянска Община

Иван Миховски благодарен на директора на дирекция вероизповедания Емил Велинов за спазеното към него обещание

На днешното  си заседание  Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери в общ размер 48,7 млн. лв. по бюджетите на редица общини и по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

Одобрените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. са в размер на 0,9 млн. лв. за ремонтни дейности на храмове в Ловчанската епархия и за започване на дейности по консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, Разград.

Това съобщи във Фейсбук страницата си народният представител Иван Миховски, който благодари на Емил Велинов, директор на Дирекция „Вероизповедания“ за това, че  е спазил обещанието  си и три църкви в община Троян получават финансова подкрепа за капиталови разходи: с. Бели Осъм – 13 745 000 лв, с. Добродан – 10 000 лв. и с. Дебнево – 20 000 лв.  Останалите храмове са: катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ловеч – 100 000 лв., от които за изографисване на храма – 70 000 лв. и за изработка и поставяне на витражи – 30 000 лв.; храм „Св. Троица“ – с. Лисец – 21 293 лв.; храм ,,Св. Йоан Рилски“ – кв. Гозница, гр. Ловеч – 20 408 лв.; храм „Св. Николай Чудотворец“ – с. Своде – 19 200 лв.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер на 917 096 лв., разпределени, както слецва: 1. 204 646 лв. – за Българската православна църква – Българска патриаршия за строителии и ремонтни цейностн иа храмове в Ловчанскатд епархия, в т.ч. за катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ловеч – 100 000 лв., от които за изографисване на храма – 70 000 лв. и за изработка и поставяне на витражи – 30 000 лв.; храм „Св. Троица“ – с. Лисец – 21 293 лв.; храм ,,Св. Йоан Рилски“ – кв. Гозница, гр. Ловеч – 20 408 лв.; храм „Св. Димитьр“ с. Бели Осъм – 13 745 лв.; храм „Св. Параскева“ – с. Дебнево – 20 000 лв.; храм „Св. Вмчк Димитьр“ – с. Добродан – 10 000 лв.; храм „Св. Николай Чудотворец“ – с. Своде – 19 200 лв.

Предоставят се допълнителни трансфери по бюджетите на общини в общ размер 47,8 млн. лева. Средствата ще се използват целево за реализиране на редица инфраструктурни проекти в сферата на социалната и техническата инфраструктура – реконструкция, рехабилитация и ремонт на улична мрежа, основен ремонт на водопроводни мрежи, изграждане на спортни зали, ремонт и възстановяване на централната градска част на някои населени места, ремонт на читалища, изграждане на физкултурен салон към училище.

 

Related Articles

Back to top button