Комисиите към Общинския съвет в Троян за сформирани

На своето трето заседание  бяха сформирани 6 постоянни комисии към Общинския съвет в Троян

Първата е „Бюджет, финанси и икономика“, с председател инж. Владимир Хаджийски.

Инж. Емилиян Евтимов е председател на „ТСУ и инвестиционна политика“

Следващата  е „Здравеопазване и социална политика“, с председател д-р Цветомила Дудевска.

Четвъртата е с председател е инж. Ангел Балев. Той ще ръководи   „Образование, спорт, култура и граждански организации“. Председател е инж. Ангел Балев.

„Туризъм и околна среда“ остава да е  с председател Даниел Сираков.

Най- голямо внимание общинските съветници отделиха на шестата комисия, тъй като тя ще се занимава и със случаи на конфликт на интереси, освен с жалби от страна на гражданите. Тази комисия е с името „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите.“Нейният състав е от 7 човека, а председателят и е Тони Панов.

На следващото четвърто заседание на Общинския съвет в Троян, което ще се проведе на 19 декември има  особена важностза всички тъй като на него ще се разглеждат предложения за общинския бюджет през следващата година.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button