В Троян отбелязаха 30 години Основна организация на Съюза на инавлидите

"Това не е празник, но този ден за нас е важен, защото преди 30 години Генералната асамблея на ООН го обяви за Международен ден на хората с увреждания"

Около шейсет човека от Основната организация на Съюза на инавлидите в Троян  се бяха събрали за да се видят и изпият по чаша ракия и вино. Беше подготвена увеселителна програма от Пенсионерски клуб  „Коман“.  Поздравителен адрес от името на Донка Михайлова- кмет на Община Троян   прочете г-жа Станислава Вачева(връзки с обществеността).
Преди това председателката на троянската организацияЙонета Радоевска благодари на всички, които бяха дошли.
„Това не е празник, но този ден за нас е важен, защото преди 30 години Генералната асамблея на ООН го обяви за Международен ден на хората с увреждания. Държавите, които членуват в организацията, са призовани да провеждат мероприятия за интегрирането на хората с увреждания в обществото. Преди 30 години създадохме и развиваме троянската организация, която на брой е по-многочислена отколкот всички пенсионерски клубове в Общината.“, каза Радоевска
Краткото си слово тя завърши с пожелания за Весели коледни празници.
Подарък от сърце получиха  дългогодишните членове на Организацията Стефка Мондешка и първата председателка на организацията в Троян Ганка Ангелова, която разказа накратко 30-годишната история. Доайенът на организацията а разказа за тежкия извървян път. За първия проект „Достойна среда за хората с увреждания“ 2001г., когато са поставени 60 броя парапета, скосени 35 тротоара за по- лесен достъп с количките.  По-късно бяха монтирани и   платформите в Музея, Читалището и в Общината. Но тези проекти   бяха дело на самите институции.

Спазвахме Устава на организацията, съблюдавахме финансовата дисциплинираност. Често ни се налагаше да търсим спонсори за пари. Понякога намирахме, понякога –  не . Но оцеляхме.
Благодарни сме на Община Троян затова, че ни протяга ръка винаги. Благодарни сме на Дирекция „Социално подпомагане“ в лицето на Даниела Петкова и служителите. Те винаги са ни подкрепяли.“

Гости на тържеството бяха  Силвия Дацин – председател на Териториално дружество на слепите
с увреждания и Даниела Петкова –  Дирекция “”Социално подпомагане” Троян, Румяна Еврева – преподавател и преводач, Маргарита Шейтанова, председател на дружество „Диабет’ в Троян и др.

Веселбата продължи до късен след обед.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button