Общинските съветници решиха да има увеличение Такса битови отпадъци

Ежегодно ще се провежда Ден на оперетното изкуство

На последното си заседание за 2019 година по-голямата част от Общинските съветници в Троян се съгласиха с предложението за промяна в Наредбата на общинска администрация за увеличение на такса битови отпадъци. Предложеното увеличение бе много добре аргументирано, но въпреки това дебатът по тази тема продължи близо час. Николай Тодоров изложи своите доводи да няма увеличение. Последваха бурни реплики от страна на неговите колеги от всички групи.

Доводите на експертите за това увеличение са, че, ако това не се случи, ще се получи дефицит поради увеличението на минималната работна заплата.

Бюджетен дефицит е налице, когато има превишение на бюджетните разходи над бюджетните приходи. Затова се налага да се намерят допълнителни средства, които да покрият тази разлика. Покриването на разликата се нарича финансиране на дефицита.

В крайна сметка голяма част от съветниците натиснаха зеленото бутонче и ще има увеличение на такса битова смет.

Общинските съветниците одобриха предложението на кмета Донка Михайлова за откриване на процедура за отдаване на концесия за строителство и управление на „Центъра за рекреация и отдих“ в село Шипково. Да припомним, че Минералните бани там са най-старият балнеолечебен курорт в страната, а държавата го предоставя за стопанисване на Общината.

В договора с бъдещия инвеститор се предвижда срок от 32 години с опция за удължаване с още до 10 години. Прогнозната стойност на концесията е малко над 20 милиона лева.
За първите три години инвеститорът трябва да вложи в базата близо 3 милиона лева. Договорът за концесия предвижда реновиране на базата – реконструкция на сградите и басейна, като се допуска и събаряне и изграждане на нови сгради.

Народните избраници одобриха удължаване срока за връщане на безлихвения заем на НЧ „Наука-1870 г.“ – Троян до 2020 година. Сумата е 54 000 лв.

Общинските съветници дадоха зелена светлина и за кандидатстването на Община Троян в проект „Красива България“ за реновиране на детска градина.

Гласувано бе решението за промяна на статута на Обединено училище „Иван Вазов“ в с. Дебнево на основно. От месец то вече е и защитено. Това означава, че не може да бъде закривано в близките години.

Важна точка от дневния ред бе избиране на изпълняващ длъжността Управител на ВиК „Стенето“ ЕООД до провеждане на конкурс. Съветниците бяха единодушни това да е инж. Тонимир Гечев.

По предложение на общинския съветник Камен Спасовски от групата на БСП в културния календар бе включен ежегодно Ден на оперетното изкуство в Троян. По този начин троянци ще се отблагодарят на голямата Лиляна Кисьова и Минко Босев.

Темата за „Состра“ отново разбуни духовете. Избраниците ни поискаха в рамките на 4 години да се направи пълен анализ и обследване на тази историческа находка. Сираков уточни, че е важно този туристически обект да е с национално значение. Така с 24 „ДА“ общинска администрация започва подробно обследване на „Состра“ край Ломец.

Следващото заседание ще бъде на 30.01.2020 година.
Инж. Петко Пенков пожела на всички колеги весело изкарване на празниците.

В почивката си Общинските съветници си закупиха красиви ръчно изработени от троянските деца,  картички. Всички средства от продажбата на тези произведения на изкуството ще бъдат внесени във Фонда за подпомагане и лечение на троянци.
Каратеките от „Атнес“ им подариха красив календар за 2020 година.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button