Последни дни за смяна на личен лекар

Д-р Божидар Генов ще работи и през последните дни на годината

Два дни остават до крайния срок – 31 декември, в който всеки здравноосигурен пациент, който не е доволен от своя личен лекар, може да го смени.
Не е нужно да се отписвате от стария общопрактикуващ лекар, достатъчно е да попълните формуляра и да посетите кабинета на новия доктор.

Смяната се извършва с регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар.

При новоизбрания общопрактикуващ лекар, заедно с регистрационната форма, се представя здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. Ако гражданинът все още няма здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на личен лекар.

Следващата смяна на личен лекар ще бъде през юни. Нов избор на лекар пациентите могат да правят и през цялата година, но само при промяна на настоящия си адрес. Това обаче става с молба и разрешение на директора на РЗОК в Ловеч.
Д-р Божидар Генов ще работи и през последните дни на годината от 08:00 до 12:00 часа.
Който има желание, може да го посети в кабинета му, находящ се в Троянската поликлиника, етаж 1, кабинет 10.

Related Articles

Back to top button