Сватба е, но кой ще плаща

Декларация от гражданската платформа „Бъдеще за Троян“, представена в Общинския съвет чрез МК „Глас Народен“

На последната сесия на Общински съвет Троян бе вдигнато с 20% Такса битови отадъци (ТБО). Николай Тодоров, общински съветник от групата на МК“Глас народен“   излезе с МЕНИЕ  да не се увеличава ТБО. Но не се случи. Общинските съветници увеличиха такса Битови отпадъци.

Ето и неговата позиция за тази Наредба, написана специално ‘Троян Експрес“

Има една българска поговорка, че „Деня си личи от сутринта“. Това е народна мъдрост, която е неоспорима в посланието което носи. Иска ми се да вярвам обаче, че тя греши или се отнася за по-други времена…. Времето е пред нас и скоро ще стане ясно.

В декларацията се засяга част от проблематиката по темата. Няма как да се търси пълнота и изчерпателност, тъй като тя би станала нечетимо дълга. Но така или иначе вероятно тази тема аз няма да я приключа и ще продължа по-нея, за неудоволствие на управата на общината и младото коалиционно полит-семейство. Всъщност вероятно дълбоко греша за това, че БСП-ГЕРБ са младо семейство, но това е друга история.  Ще продължа по темата, не защото имам продължаващи политически амбиции или нещо от тоя род. То се видя, че аз за политик не ставам. Поне не в конюнктурата на днешните реалности. Ще го направя защото съм прав, а когато съм прав, аз пословично не се отказвам. Освен това, като гледам как безответно се подвежда и залъгва гражданствеността ни ме хваща яд. Не че съм очаквал друго, но все пак винаги е изненадващо. Също, като изненадата от първия сняг. Знаеш, че ще дойде неминуемо и го чакаш и въпреки всичко винаги те изненадва.  Същото се случи и сега. Всяка година декември гледаме план-сметката по дейност чистота и ТБО. Тази година гледам, нищо изненадващо. Внесена наредбата в законоустановения ред по ЗНА на 08.11.2019г. Няма увеличения, само промени продиктувани от ЗМДТ. /Вметка.

Тези настъпили промени в закона, преди 2 години исках да ги въведа в нашата наредба, но и тогава това беше глас в пустиня. Ако тогава бяха въведени сега натрупания дефицит по план сметката комутирано от 2 години назад щяха да е доста по малко, но…….

Така или иначе в предложената от общината наредба нямаше нито увеличение на ставките, нито друго иновативно. Общо взето нищо ново под слънцето. И така докато дойдоха материалите за сесията. Там с изумление открих, че съветник Владимир Хаджийски в срока за обществена консултация е предложил в последния момент(на 28.11.2019г. с 20% увеличение на жилищните имоти и с 10% нежилищните, което е лъжа, защото увеличението основно на нежилищните имоти е също 20%). След задълбочен анализ, администрацията на общината приема експертното предложение на съветника и променя проекта си за Наредба ????

Вярвате ли го уважаеми граждани ………………. Аз не го вярвам и няма нормално мислещ човек, който да го повярва. За целия ми престой в политиката и общинските дела по-плоска заблуда на обществеността не съм бил свидетел. Обидно ми е да съм съветник господа колеги съветници!

Защо кмета на общината не излезе открито да каже, че увеличава 20% ТБО, а ползва тия плоски номера?

Може би в предизборните обещания го е пропуснал?

Или може би не е знаел, че отчисленията по чл. 64 се вдигат от 2020г. почти двойно, при положение, че увеличените ставки са нормативно заложени още през 2013г. занапред?

Защо нямаше проведена предварителна дискусия и да бяха потърсени мнения за това? Защо преди изборите не вдигнаха ТБО с 10%, при положение, че това щеше в математически модел да избегне необходимостта от сегашно вдигане на таксата?

Защо не покриха дефицита по план-сметката с бюджета, а решиха да донатиснат с фискална тежест, най-вече  дребния бизнес и хората в града?

Накрая, защо нямаше друг освен нас и отделни съветници, в които проговори може би съвест и разум, които да се възпротивят на това?

Отговора мили граждани е само един: СВАТБА

Вярвам вече ще ви стане ясно кой ще я и плаща тая СВАТБА

Със специален поздрав към сватбарите по случай коледа едно незабравимо изпълнение на Клуб НЛО:

 

Декларация от гражданската платформа „Бъдеще за Троян“, представена в Общинския съвет чрез МК „Глас Народен“

 

Уважаеми граждани на община Троян,

С НАСТОЯЩАТА декларация, ние, общинските съветници от гражданската платформа „Бъдеще за Троян“, представени в Общинския съвет чрез МК „Глас Народен“, изразяваме острия си протест от предложеното увеличаване на 20% на такса битови отпадъци (ТБО) на населението и бизнеса, както и от некоректния опит за налагането му. Считаме, че обществения договор от страна на управляващите община Троян още в началото на мандата е сериозно накърнен и въпросното увеличение е в ущърб интереса на гражданите и бизнеса. Протестираме срещу налагане постфактум на увеличението на таксата, без да се проведе фактическо обсъждане, нито на широко експертно ниво, нито с граждани и бизнес. Не се взеха предвид предишни препоръки в посока привеждане по справедливо облагане, нито се поискаха настоящи такива.

ЗА НАС е крайно некоректно Наредба №7 да бъде публично предложена от страна на вносителя Община Троян на 08.11.2019 г. без да предвижда увеличение на ТБО и впоследствие, използвайки общинския съветник Владимир Хаджийски, тихомълком в последния момент, на 28.11.2019 г., да внесе съществена поправка, като предложи този голям скок в таксата. Ние считаме, че проведеният блиц разговор по темата с вносителя малко преди заседанията на постоянните комисии е несериозно и считаме, че имаше формален характер. Изразените от нас аргументи тогава и на заседанията на постоянните комисии бяха подминати и неотчетени. Това насажда увереността ни, че всичко е предрешено и „сватбарски“ договорено. За нас този начин на провеждане на местна политика е всичко друго, само не и прозрачен, модерен или иновативен. За нас това е отглас от вече не толкова близките тоталитарни години. Въпреки това, всички ние от МК „Глас Народен“, водени от разбиранията си, за прозрачност и честност в изпълнение на обществения политически договор с гражданите на община Троян, препотвърждаваме намеренията си да извеждаме честно и прозрачно политическата си дейност и да защитаваме интереса им.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ на това ние апелирахме към общинските съветници да не приемат предложените увеличения на ТБО, като изложихме следните аргументи за това:

  1. Считаме, че план-сметката е със съществени пороци при съставянето си, а те са:

– Заложено е нереално занижение от 5 хил. тона отпадък за годишно депониране, при положение че обичайните количества са между 7-10 хил. тона;

– В план-сметката са заложени ставки отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в размер общо 100,55 лв. за тон. Публично стана известно на 11.12.2019 г. от министъра на околната среда и водите Нено Димов, че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) са постигнали споразумение за това, че увеличението по въпросните отчисления по чл. 64 ще е  плавно и за тригодишен период. За 2020 г. ще е съответно 69 лв./тон депониран отпадък., а не както са разчетени по план-сметката в размер на 95 лв.;

 

– Освен това съгласно Чл. 27 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ размерът на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, дължими от всяка община, се намалява с 50%, когато са изпълнени целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, т. е. да има изградена инсталация за предварително третиране на отпадъци, а както знаем такава инсталация през 2020 г. предстои да бъде изградена в община Троян и може да бъде поискано преждевременно намаляване за оставащото до края на година време, в размер на 50%.

 

  1. Считаме, че към настоящия момент общинската уредба, уреждаща начина за определяне на ТБО, е крайно несправедлива и не отразява обективно и в необходимите норми справедливия индивидуален облог на ТБО върху данъчните субекти. За съжаление през отминалите години, та чак и до сега, няма направено нищо в посока на постигане по-високи нива на справедливо облагане, въпреки отправяните от наша страна ежегодно призиви за реформиране на въпросната наредба. За съжаление през почти всички отминали периоди ставката по ТБО беше повишавана, без да се направи нищо за подобряване на нормативната база. В резултат на това пропорционално с повишаването им се отваряше все по-голям разлом от несправедливост при определянето им. Ние считаме, че това трябва все някога да спре и да се тръгне по единствения възможен път. Път начертан и доказан във всички цивилизовани държави – определяне на основата за облагане чрез справедливо измерване на количествата генериран отпадък. Знаем, че е необходим преход за подобна реформа, но също така няма как да не отчетем съпротивата от страна на Общината да тръгне по подобен път.

УВАЖАЕМИ общински съветници, всички вие трябва ясно да разберете, че дефицитът по план-сметката за дейност чистота по един или друг начин трябва и ще се обезпечи от гражданите, собственици на имоти в община Троян. Това е, върху което трябва дълбоко да се помисли и да се избере е по какъв способ това да стане. А способите са два.

  • ЕДИНИЯТ е чрез вдигане на таксата на населението, с което ще отворим още повече разлома на несправедливо облагане. Ще осигурим допълнителна тежест на бизнеса, който и без това започна да изпитва затруднения заради симптомите на предстояща икономическа криза и вместо в такива моменти да се опитаме да му подадем ръка, ние ще го обременим още повече. В материала беше посочено 135 хил. лв. неизпълнение по план-сметката. Хубаво би било освен тази цифра да се използва за математически изчисления, тя да бъде анализирана и да бъде потърсен отговор защо е така. Защото отговорът вероятно е, че гражданите не са си платили налозите заради това, че най вероятно имат временни финансови затруднения, а не че са се променили или са решили друго. Трябва ли в този момент вместо да им подадем ръка ние да ги натоварим още повече? Ние считаме, че ако общинската управа и вносителя си бяха направили труда да си отговорят на горните въпроси, вероятно щеше да търси друго решение за обезпечаване на план-сметката.

 

  • ДРУГОТО РЕШЕНИЕ за покриване на дефицита по нея е чрез бюджета на Община Троян за 2020 г. Голяма част общините в България и до сега са покривали отворените им дефицити по план-сметките по дейност чистота чрез бюджетите си. В това няма нищо лошо, нито порочно. Напротив, в настоящата ситуация на несправедливо облагане с ТБО чрез действащата наша наредба, ние категорично считаме, че обезпечаването им чрез бюджета ще е по-добрият, по-справедливият и по-полезният за гражданите на общината начин. Установения при сега действащите ставки дефицит в размер на 391 хил. лв. ако бъде покрит от бюджета за 2020 г., означава Община Троян да не предостави на гражданите си публични услуги или дейности в размер на същата сума. Мисля, че това е разумна цена за глътката въздух, която ще се даде на граждани и бизнес, като не се увеличи ТБО. Това ще даде също така и необходимата мотивация и време на администрацията и Общинския съвет най-накрая да се тръгне към реформиране начина за определяне на ТБО. Да се тръгне към въвеждане на фискални и други мерки за намаляване депонираните отпадъци.

ВЪПРЕКИ ПРИЗИВА към общинските съветници да не подкрепят предложеното увеличение на ТБО.

Въпреки призива към общинските съветници да подходят в излъчване на вота си с грижата за отговорностите, които са поели към гражданите на община Троян.

Въпреки призива към общинските съветници да постъпят така, сякаш те ще сте на мястото на тези, които ги гледат и следят за действията им.

Те постъпиха според съвестта си!

Николай Тодоров

Свързани статии

Back to top button