Базар за мартеници в Троян

За първа година Община Троян ще обособи конкретни райони във вид на базар, в които търговците на мартеници, които имат интерес, ще може да заявят продажба.

Община Троян, съвместно с Общински пазари, предвижда обособяване на места в района на централния градски площад, района на Малък пазар и масите за търговия, разположени срещу Банка Славяни.

Продажбата на мартеници ще се разрешава само на определените места. Повече информация търговците може да получат в Община Троян, при главен експерт „Търговия и туризъм“ (ет. 1, стая 36, тел. 0670/68037), както и в Общински пазари.

Related Articles

Back to top button