Община Троян е първенец по поддръжка на пътища

Десислава Танева: Голяма част от пътищата до туристическите атракции в селските райони са в лошо състояние

Голяма част от пътищата до туристическите атракции в селските райони са в лошо състояние. Това прави природните, културните и историческите забележителности труднодостъпни и пречи на развитието на малките общини.

С над 5 отлични пътни отсечки може  да се похвали  община Троян. Освен нея са  Трън,  Крушари и Свиленград. В 64 общини има поне едно шосе без дупки. Общо 81 на сто от пътната мрежа в селските общини се нуждае от ремонт, като едва за 18 на сто от тях вече има изготвен проект как това да се случи.

Това пише в анализ за състоянието на селските райони, който ще бъде представен от  земеделския министър Десислава Танева на представянето на Социално-икономическия SWOT анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата за ОСП 2021-2027г. на 24.01.2020 г

Близо половината от всички 19 500 км общински пътища са в лошо и незадоволитено състояние. Като 29% от шосетата в селските общини са в лошо състояние, което според категоризацията, направена от пътната агенция, означава, че липсват поне 50 на сто от първоначално положения асфалт, а дупките са една до друга. Други 21% от селските пътища, поддържани от общините, са в незадоволително състояние или с други думи – между 30 и 50 на сто от настилката е повредена. В задоволително състояние с до 30 на сто пукнатини и ями в асфалта са 25% от пътищата. Само една пета от шосетата в селските общини са в добро състояние, което всъщност означава, че едва 10% от асфалтовото покритие е нарушено. Отлични шосета, без нито една дупка, са само 5% от селските общински пътища, пише още в анализа. Но в документа се отчита подобряване на инфраструктурата в малките населени места. С 94 км. са се увеличили шосетата с настилка в селските райони за периода 2014-2018 г. Най-големите положителни промени са в областите Добрич, Видин, Пазарджик, а най-негативните са в Хасково, Кюстендил и Благоевград, пише в анализа.

Източник
Труд

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button