Кой ще е победител в конкурса „Най-активен читател“

иблиотеката на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян обявява конкурс „Най-активен читател – 2020”.

2020 година е юбилейна за читалищната дейност в община Троян. Навършват се 150 години от възникването на идеята за създаване на читалища в нашия край. Нейни носители тук са пристигналите в Троян в 1868 г. отец Матей Преображенски – деец на Търновския революционен комитет, и Васил Левски, който в 1871 г. основава местния революционен комитет. Писмени свидетелства за това ни е оставил Минко Ив. Марковски в своя мемоарен труд „Спомени и очерки из българските революционни движения”: ”Обаче и двамата тия тайни агитатори между политическите си проповеди най-много залагаха пред троянчани за усилване на учебното дело и за саморазвитието на гражданите, та да може да се повдигне националният дух у тях. И затуй те подбутнаха някои от по-интелигентните младежи да си основат читалище с цел да може да се сгрупира около него патриотически кружок.” Пак според Марковски в 1870 г. в града се основава читалище. В един продължителен период от време в различни години читалища възникват и в селата на община Троян.
2020 година всички ние ще отбележим 150-тата годишнина от това събитие с различни инициативи, които ще продължат през цялата година и за които обществеността ще бъде информирана предварително. Сега обявяваме първата наша инициатива. Тя е на библиотеката на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян – конкурс „Най-активен читател – 2020”.

„НАЙ-АКТИВЕН ЧИТАТЕЛ – 2020”
По повод на забележителната годишнина – 150 години от началото на читалищната дейност в община Троян, библиотеката на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян обявява конкурс „Най-активен читател 2020”. Начало – 01.01.2020 г., финал – 25.10.2020 г. Критерият при определянето на приза е броят на заетите и прочетени книги за посочения период. Ще бъдат присъдени две награди – за читател на възраст до 14 години, т.е. ползващ Детския отдел на библиотеката, и за възрастен читател.
Призоваваме Ви – бъдете активни, посещавайте отделите на читалищната библиотека, заемайте и четете книги. Защото хората, които четат, успяват! Още повече, че благодарение на няколко големи и ценни дарения и реализирането на два проекта в обявени сесии на програмата на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2019 г. библиотеката се снабди с много нови и интересни заглавия.
Включете се в нашата инициатива! Очакваме Ви!

Related Articles

Back to top button