Покана за обществено обсъждане

Покана за обсъждане основните показатели на отчета за изпълнение на бюджета за 2019 година

Уважаеми съграждани,

Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на община Троян. Затова е важно те да се вземат с активното участие на гражданите.

Постъпилите мнения, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджет 2020 г. на община Троян.

Отправяме покана към Вас заедно да обсъдим основните показатели на отчета за изпълнение на бюджета за 2019 година и проекта на бюджет 2020 година, преди внасянето им в Общинския съвет.

Материалите по проекта на бюджет за 2020 г. ще бъдат публикувани на сайта на Общината www.troyan.bg. на 21.01.2020 година.

Публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2019 година и на проекто – бюджета за 2020 г. ще се проведе на 22 януари 2020 година от 17.30 часа в салона на Община Троян.

Инж. Петко Пенков
Председател на ОбС

Донка Михайлова
Кмет на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button