Среща на петокласници с д-р Любомир Божков

Мнозина се възползваха от възможността, която предостави д-р Божков на учениците – чрез преносим уред да измерят количеството на кислород в тялото си

За втора година продължават иновативните дейности на СУ „Васил Левски“. Съгласно одобрения от МОН план, в иновацията се включиха и две нови паралелки – това са новоприетите петокласници. 

Новите инициативи, разнообразните извънкласни дейности и часовете в рамките на учебната програма са свързали с общата тема, заложена в плана на училището – опазване на чистотата на въздуха.

На 22.01.2020 г. учениците от иновативните паралелки – 5. а и 5. б клас бяха активни участници в беседа на тема „Влияние на замърсяването на въздуха върху човешката дихателна система“. Лекторът, д-р Любомир Божков от Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – гр. Троян (СБАЛББ), по достъпен и интересен начин запозна петокласниците на срещата   с опасностите за здравето, до които води замърсяването на атмосферния въздух, със завишените количества въглероден диоксид, серни и други оксиди, засягащи дихателната система на човека.

 Мнозина се възползваха от възможността, която предостави д-р Божков на учениците – чрез преносим уред да измерят количеството на кислород в тялото си. Беседата предизвика толкова голям интерес, че неусетно премина в оживена дискусия.

 Предстоят още много дейности по проекта „Иновативно училище“, които ще бъдат осъществени през следващите месеци.

Текст и снимки: М. Тенева, М. Латинска, ФУЧ „Медии“

Related Articles

Back to top button