Община Троян ще кандидатства за Европейски етикет на добро управление

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа

Община Троян ще кандидатства за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление. Потърсихме за Донка Михайлова, кмет на Община Троян да ни поясни повече за този приз.  Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа. Михайлова  сподели,  че общинска администрация  е петкратен носители на тази ценна награда. Освен Община Троян удостоени с това отличие са още 28 местни власти са  – Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Смолян, Столична община, Бяла Слатина, Мездра, Поморие, Русе, Свищов, Смядово,  Търговище, Банско, Враца, Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Павликени, Петрич, Девня, Самоков и Ловеч. До момента са проведени четири процедури, на които са връчени 64 приза.

За  старта на  Пета процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини  научаваме от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  Инициативата е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, което се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки на ЕС.  Принципите са: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие, отзивчивост, ефикасност и ефективност, откритост и прозрачност, върховенство на закона, етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление, човешки права, културно разнообразие и социално единство, отчетност. Призът се връчва на местни власти, доказали прилагането им в своята ежедневна работа.

Организатори са   Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Присъжда се от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган.

 

 

Related Articles

Back to top button