В подкрепа на граждани за лечение

24 жители на община Троян са получили подпомагане от Фонда за лечение на граждани, на обща стойност 23 936.16 лв.

През отчетната 2019 г., Комисията на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян продължи своята дейност в подкрепа на граждани, които не могат сами или с подкрепата на близки да покрият разходите си за лечение.

През годината са приети общо 37 заявления на граждани от Община Троян, проведени 7 заседания на Комисията. Отпуснатите средства от Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян през 2019 г. са в размер на 23936.16 лв., като са подпомогнати 24 граждани, във връзка с проведено скъпо струващо лечение. Направени са 2 отказа за отпускане на помощ, а 1 лице е починало. 

През годината са събрани дарения от вноски на служители на Общинска администрация Троян, дарения от граждани, вкл. дарител, получил помощ от Фонда,  дарителски кампании на НУ „Христо Ботев“, СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян и ОбКБППМН в размер на 3564.10 лв., а предоставени средства от общинския бюджет са в размер на 35 000 лв.

От учредяването на Общински солидарен фонд за лечение на граждани от Община Троян през 2014 г. до края на 2019 г. в Община Троян са постъпили 148 заявления от граждани за отпускане на финансова помощ за възстановяване на извършени разходи за лечение. Проведени са 46 заседания на Комисията и взети 119 решения за отпускане на финансова помощ на обща стойност 106978.68 лв.

Съгласно приетия от Общински съвет – Троян Правилник за организация на работата солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян, дейността на комисията се избира от Общинския съвет за срока на мандата на органите на местното самоуправление. Подадените след последното заседание на комисията през месец септември 2019 г. заявления от граждани за подпомагане лечението на граждани от община Троян ще бъдат разгледани през 2020 г.

С Решение на Общински съвет-Троян от месец декември е определен състав на Комисията на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян за мандат 2019-2023 г., като председател отново е д-р Петьо Маринов, член е д-р Бонка Миховска – общински съветник, секретар и останалите двама членове са представители на Общинска администрация Троян.

 

Източник
Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button