Всички срещу пожарите

Петър Петров: „Надявам се на ползотворна и отговорна съвместна работа с цел защита на обществото”

Вчера ( 30.01.2020) в салона на Община Троян се проведе обучение на кметове и кметски наместници в община Троян с цел повишаване готовността при борба с пожарите. Пожарната безопасност в района и  предприемане на конкретни мерки с цел повишаване на готовността при борба с пожарите, бяха обсъдени на среща с  кметове и кметски наместници на населените места, с главен инспектор Петър Петров – началник РСПБЗН Троян, и главен инспектор Петър Иванов Петров – началник на сектор към РДПБЗН – Ловеч.

 

Всички срещу пожарите
Справката за миналата година

Петър Петров обърна внимание, че възникналите пожари са следствие на човешка небрежност -135 за 2019 г., неправилно ползване  на отоплителни уреди – 53, природни явления – 21, други – 48, късо съединение – 16, 34 – без нанесени щети (нерегламентирани отпадъци, ниви и др.)

Тази година започна лошо – с един загинал  в с. Черни Осъм поради неправилно ползване на отоплителни уреди. Миналата година  има също един загинал в пожар.

Кметовете и кметските наместници бяха помолени своевременно  да съобщават,  ако има нерегламентирани сметища и опасност  те да бъдат запалени. Да дават списъци за отдалечените махали. И разбира се да помогнат пътищата да са разчистени, мостовите съоръжения също да се огледат ,  за да могат да минават пожарните коли, защото има трудно достъпни места за техниката.

На работната среща беше обсъдена организацията за спазване на изискванията за пожарна безопасност. Беше възложено на кметовете и кметските наместници по места да поддържат в изправност противопожарните водоеми и да обозначат пожарните хидранти, да си проверят сигналните уреди, помощната техника.

Обърна се внимание на речните отпадъци.

С няколко думи гл.инспектор Петър Иванов Петров от Регионалната дирекция направи анализ за изминалата година – 1432 пожара, 4 загинали и 11 пострадали за областта. 229 пожара със загуби, 122 в жилищно-стопанския сектор. Отчете и увеличение на пожарите в планинските райони като Тетевен.

Иван Беломъжев – кметски наместник на село Патрешко,  благодари за казаното, но дебело подчерта, че пътищата са в ужасно състояние благодарение на камионите, които извозват дърва. И това е най-големият проблем.

Всички срещу пожарите
Иван Беломъжев-кметски наместник на с.Патрешко – за селските пътища

Благодарности към ръководството на общинска администрация, както и за отделеното внимание на кметовете и кметските наместници в община Троян отправи началникът на троянската пожарна: „Надявам се на ползотворна и отговорна съвместна работа с цел защита на обществото”. С тези думи бе закрито обучението.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button