Депутатите приеха Законa за горивата

Прочетете какви са санкциите срещу продажба на незаконно гориво и др.

Законът за горивата влиза в сила днес. Народното събрание го гласува окончателно с всичките промени, договорени от правителството и браншовите организации. Споразумение  бе постигнато трудно, но с очакванията да гарантира конкуренцията на пазара, ограничаването на сивия сектор и увеличаването на постъпленията в бюджета.

С измененията се облекчават изискванията за регистрация за търговия с нефт и нефтопродукти, чрез въвеждане на диференцирани прагове за минимален капитал/активи и обезпечение в зависимост от нетните приходи от продажби за предходната календарна година, като изискуемо условие за извършване на съответната дейност.

От обхвата на закона се изважда дейността по временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин на нефтопродукти, предназначени за собствена икономическа дейност.

Срещу досегашните високи изисквания за минимален капитал и обезпечения в продължение на месеци протестираха собственици на малки бензиностанции.

Председателят на парламентарната комисия за борба със сивата икономика и контрабандата Юлиан Ангелов („Обединени патриоти“) коментира пред Pariteni.bg, че почти на 100 процента новите текстове са приемливи за всички браншови организации и сдружения в сектора и за институциите.

Чрез Закона за горивата се забранява още зареждането на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни резервоари с продукти от нефтен произход, които не са отчетени по Закона за дънъка върху добавената стойност. Предвидена е и санкция, която е в размер от 10 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.
Съгласно текстовете се забранява зареждането с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица чрез вътрешен обект. Вътрешен обект и бензиностанция не може да използват общи резервоари или средства за измерване на разход или обем.

Депутатите измениха специалните условия за извършване на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Остава задължението лицето да има внесен уставен капитал в размер, не по-малък от 20 000 лв., или да има активи в размер, не по-малък от 20 000 лв.

Промяна настъпи в изискването за броя на бутилките за съхранение на втечнен нефтен газ. В досега действащото законодателство техния брой трябваше да бъде 10 000, а с промяната изискването бе намалено до 1000 броя. Също така вече гаранциите и депозитите, които досега бяха в размер на 4,5 млн. лв., стават 120 000 лв.

В двумесечен срок от влизането им в сила наредбата за реда и условията за водене на регистъра на търговците с нефт и нефтопродукти следва да бъде приведена в съответствие с новите изисквания.

В тримесечен срок от влизането в сила на измененията в наредбата, лицата, които още не са подали заявление за регистрация, следва да подадат такова.

Source
Parite.bgБНР

Related Articles

Back to top button