Започва ремонт на улица „Стефан Караджа“

Община Троян и „Парсек Груп“ ЕООД подписаха договор за ремонт на ул. „Стефан Караджа"

След много перипетии се  стигна до подписване на договор за ремонт на  троянската улица „Стефан Караджа“.  Това бе съобщено на януарската пресконференция на Донка Михайлова – кмет на Общината с журналисти и медии.

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки е избран изпълнителя – „Парсек Груп“ ЕООД, София. Предстои цялостно преасфалтиране от ул. „Васил Левски“ до ул. „Симеон Велики“ на участък от 798.74 м., с площ на улично платно – 5 870,00 кв.м. Тротоарите, по които ще бъде работено са с площ 3 660,00 кв.м., а дължината на бордюрите – 1 710,00 кв.м. В зоната на кръстовищата е предвидено да се изпълнят рампи за хора с увреждания с максимален наклон до 5%. Запазва се съществуващото отводняване на улицата с дъждоприемни оттоци, като се предвижда подмяна на дъждоприемните решетки. Стойност на СМР, осигурена от Програмата за развитие на селските райони, е 440 336,39 лв. без ДДС.

Ремонтът ще започне при затопляне на времето, вероятно през април, каза още Михйалова

Related Articles

Back to top button