Бебетата на троянския Фонд за асистирана репродукция са 9

ДОКЛАД за дейността на Комисията при Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян през 2019 година

На редовната сесия на Общински съвет Троян, една от точките  бе приемане от съветниците  на   отчета за дейността на Комисията при Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян през 2019 година. Предварително той бе изслушан  и коментиран в Комисията по здравеопазване на Общинския съвет. Единодушно троянските ни избраници приеха точния и ясен отчет на Комисията.
Цитираме  целия отчет дословно

         

ДОКЛАД

за дейността на Комисията при Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в                община Троян през 2019 година

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че 2019 e годината, в която се родиха най-много бебета, благодарение на ин витро процедури, осъществени с финансовата подкрепа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян. С трите деца, родени през изминалата година, бебетата на троянския Фонд за асистирана репродукция стават общо 9.

Общинският фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян е сред първите общински фондове за асистирана репродукция в България, получил заслужено признание от портала на българските общини Kmeta.bg през 2018 г.  За периода от създаването на фонда са постъпили общо 48 заявления за ползване на средства от фонда, одобрени и изплатени са общо 67 753 лв. Увеличени са възможностите за достъп на потенциални заявители до фонда и облекчение на процедурата за кандидатстване. Сред най-важните от тях са намаляване на критерият за уседналост от три на две години,  възможността част от задължително приложимите документи да бъдат изискани по служебен път. Разширен е спектъра на финансираните диагностични изследвания и процедури за асистирана репродукция.  Всички тези мерки увеличават шансовете на двойките с репродуктивни проблеми за успешен край на процедурите. Фондът се ползва с доверието на двойките с репродуктивни проблеми на територията на общината и ежегодните си дарители.

Бюджетът на фонда за 2019 година бе общо в размер на 11800 лв., от които 10 000 лв. от бюджета на Община Троян и 1800  лв. от дарения с натрупване от предходни години. През 2019 г. средствата, постъпили в бюджета на фонда от дарения, са 224 лв. от физически лица. С натрупване даренията за Фонда за асистирана репродукция към дата 31.12.2019 г. са в размер на 2024 лв.

През годината са постъпили 5 заявления от двойки с репродуктивни проблеми за ползване на средства от фонда за финансиране на изследвания и процедури съобразно Правилника. Образувани са 5 нови преписки. Със свои решения комисията е одобрила заявления в общ размер за 2019 година –  8467 лв., от които са изплатени  6467 лв.

  • съгласно Решение №47 на Комисията, подадено заявление с Вх. № КРМ-49/01.03.2019г. и образувана преписка №48 – 2000 лв. – чака Приложение № 5 и разходооправдателни документи за изплащане, съгласно чл.22, ал.3 от Правилника.
  • съгласно Решение №48 на Комисията, подадено заявление с Вх.№КРМ-50/15.04.2019г.и образувана преписка №49 – изплатени 492 лв.
  • съгласно Решение №49 на Комисията, подадено заявление с Вх.№КРМ-51/25.04.2019г. и образувана преписка №50 – изплатени 2000 лв.
  • съгласно Решение №50 на Комисията, подадено заявление Вх.№КРМ-52/28.05.2019г. и образувана преписка №51 – изплатени 2000 лв.
  • съгласно Решение №52 на Комисията, подадено заявление с Вх.№КРМ-53/01.08.2019г. и образувана преписка № 52 – изплатени 1975 лв.

Максималната сума, отпускана на двойка заявители в една календарна година, от началото на съществуването на фонда, е 2000 лв. Част от краткосрочните цели е финансовата обезпеченост на Фонда за асистирана репродукция да е в размер, който покрива максимално потребностите в общината. През 2020 г., в срок до една година след решение на комисията и представяне на Приложение № 5 и разходооправдателни документи, подлежи на изплащане заявление с Вх.№КРМ-49/01.03.2019г., като одобрената сума е в размер на 2000 лв.

Проблемите на двойките с репродуктивни проблеми в община Троян са част от статистиката на сериозната демографска криза, която продължава в България почти 30 години. Особено обезпокоителен е стерилитетът при хората в активна възраст и постоянно намаляващата възрастова граница на двойките с репродуктивни проблеми.

Като част от комплексните и целенасочени мерки за ограничаване на последствията от демографската криза и през 2020 година Комисията ще продължи дейността си в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми на територията на община Троян.

 

Д-р Цветомила Дудевска – Вачевска                   

Председател на Комисията при

Общински фонд за асистирана репродукция

и лечение на репродуктивни заболявания на

семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Троян

 

Related Articles

Back to top button