Кметът на Луковит Иван Грънчаров дари 1000 лв за паметника на Левски в Троян

Дарителската кампания за изграждане паметник на Васил Левски е открита

Инициативният комитет за изграждане на паметник на Васил Левски в Троян откри кампанията за набиране на средства. По примера на дедите, които за изографисване на Троянския манастир канят най-добрия – Захари Зограф, поканихме един от най-добрите – проф. Георги Чапкънов, каза адв. Венелин Ангелов. Той обяви, че това ще бъде върхът на творчеството му и неговата лебедова песен. „Ще направя Левски, пък после Господ да си ме прибира“, казва още професорът в столичен вестник. Нужни са 70000 лв. Ангелов сподели, още, че са  приготвени грамоти и стимули за най-големите дарители и за децата, които заделят от дневната си дажба за да дадат своя принос.

В инициативния комитет влизат светила  като акад. Константин Косев, проф.Цочо Бояджиев, проф. Иван Гавраилов, Христина Богданова, Стефан и Васил Караиванови, – родственици на Левски,  Васил Василев (председател на общобългарския комитет ‘Васил Левски“ също са включени е този комитет. Донка Михайлова -кмет на община Троян, инж. Петко Пенков – председател на Общински съвет Троян, Цанко Спасовски – Ротари клуб, адв. Венели Ангелов, инж. Марин Радевски, Цвятко Дочев – художник, Пенко Терзиев – архитект и д-р Виолета Койновска – председател на читалищното настоятелство и Николай Тодоров – общественик., са останалите членове на комитета.

„Ще търсим средствата от троянци и от други родолюбиви българи, така както са правили предците ни. Вярвам, че ще успеем“,  пише  в своята Фейсбук страница Донка Михайлова.

Преди малко научихме отново от  Фейсбук страницата  на Михайлова, че кметът на Луковит  Иван Грнчаров, е внесъл по сметката на инициативния комитет за изграждане на паметник на Левски  1000 лв с думите:

„Току -що преведох по сметката 1000 лв. Дано троянчани се мобилизират и съберат бързо необходимите средства. Троян го заслужава. Успех!“

Донка Михайлова му благодари за жеста към дарителската кампания и към Троян.

Преди няколко дни Ви съобщихме дарителската сметка . Сега пак ще я напишем.

ИНВЕСТБАНК АД
До: ИК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ЕИК: 200124861230
Адрес: Р. България Троян 5600 ул. „Ангел Кънчев“ 4
BIC: IORTBGSF IBAN: BG74IORT80481092106900
Име на клиента: ИК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Related Articles

Back to top button