Местният троянски парламент утре ще заседава

Проектът за дневен ред включва общо 19 точки. Общата сума на бюджет 2020 е 27 447 748 лв

Важна точка в проекта за дневен ред е приемането на бюджет 2020 за общината. Общата сума е близо 27 447 748 лв.  Бюджетът за 2020 г. предлага приходите да растат с 1 245 х. лв. Най-голям ръст в бюджета бележат разходите за здравеопазване: в бюджет 2019 – 0,825 млн., бюджет 2020 – 1,000 млн., или ръст от 20 %, следвани от социалните разходи: за 2019 г. – 1,480 млн. лв., в бюджет 2020 г. – 1,648, или ръст от 11%; В сектор Образование отбелязваме ръст с 10%. Туристическият календар нараства и става 131 х. лв., в него освен средства за инфраструктура и събития са включени средства за патентоване на знак „Троянската капка“ и „Троянската шевица“ и иновативна рекламна кампания за популяризиране на туристическия потенциал.

Средствата за спорт и култура в бюджета са 442 х. лв., при 370 х. лв. за 2019 или ръст с 19 %. 43 х. лв. са заделените средства за социално подпомагане и лечение на граждани, а 50 х. лв. – планираните средства за Инвитро и новородени.

Проектът за дневен ред включва общо 19 точки.

Related Articles

Back to top button